Torben R. Christensen publisert i Nature

Torben R. Christensen i sitt rette element. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Torben R. Christensen publisert i Nature

16.05.2014
Professor Torben R. Christensen ved Lunds universitet har publisert en artikkel i siste utgave Nature. Christensen er prosjektleder for NordForsk og Toppforskningsinitiativets Nordic Centre of Excellence DEFROST.

I artikkelen, Reduce Arctic methane uncertainty, forklarer Christensen hvorfor det er nødvendig å utvide antall målinger av metanfluks til atmosfæren fra land og hav, og dermed innhente sikrere kunnskap om metanets rolle i klimasammenheng.

I tillegg oppfordrer han alle som er opptatt av klimaendringene i Arktis om å ha et videre perspektiv for å få en bedre forståelse av hvordan metan påvirker det globale klimaet.

Hele artikkelen til Christensen finner du her.

DEFROST er et prosjektet i delprogrammet "Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren" og har bakgrunn i de senere års dramatiske endringer i den arktiske kryosfære.

Les mer om DEFROST på Toppforskningsinitiativets hjemmeside.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her