Tre NCoE i molekylärmedicin utsedda

10.06.2004
Parkinsons, Alzheimers, stroke, migrän, epilepsi, cancer samt autoimmuna och metaboliska störningar – detta är exempel på sjukdomar som kommer att utforskas i de tre nordiska nätverk som beviljats stöd från NorFA, NMR och NOS-M.
Under 2004-2009 kommer de tre nätverken med huvudsäten i Norge, Sverige respektive Finland att erhålla cirka 2 miljoner EURO vardera, finansiering som framför allt ska främja forskarrörlighet, utbildning och utbyte mellan nordiska forskargrupper. Trots olika inriktning och metoder har nätverken ett gemensamt mål: att öka den genetiska och molekylära kunskapen om vanligt förekommande sjukdomar vilka utgör en växande belastning för samhället, och därigenom skapa förutsättningar för förbättrad behandling av dessa.

Nordiskt mervärde
Molekylärmedicin är ett forskningsområde där de nordiska länderna har en unik fördel med tillgångar som omfattande och pålitliga patient- och epidemiologiska register, biobanker, enhetlig sjukvård av hög kvalitet liksom en stark tradition av genetisk och biomedicinsk forskning. Ett ökat samarbete mellan länderna innebär en kraftsamling som bidrar till att utnyttja dessa resurser maximalt för att ytterligare stärka den nordiska forskningens vetenskapliga kvalitet och omfattning och göra den mer synlig och attraktiv.

De tre nordiska Centres of Excellence (NCoEs) som beviljats stöd är:
  • Nordic Centre of Excellence for Research in Water Imbalance Related Disorders (WIRED). Co-ordinator är professor Ole Petter Ottersen som är verksam vid Institute of basic medical sciences vid Oslo universitet. Detta NCoE består av fyra forskargrupper från Norge, Sverige och Danmark.
  • Nordic Centre of Excellence in Neurodegeneration, med co-ordinator professor Patrik Brundin, Wallenberg Neuroscience Centre vid Lund universitet. Sammanlagt tolv grupper från Sverige, Finland, Norge och Danmark ingår.
  • Nordic Network of Excellence in Disease Genetics (NoNEDG). Professor Leena Peltonen vid Biomedicum, Helsingfors universitet är co-ordinator för detta NCoE som inkluderar sex forskargrupper från Finland, Sverige och Danmark.
Mer information
Teresa Karlsson, NcoE-programmets sekretariat
Vetenskapsrådet – Medicin
teresa.karlsson@vr.se
Tel: +46 8 546 44 286
http://www.vr.se/medicin (”Internationellt”)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her