Tre nettverk får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”

24.11.2010
Tre nettverk får støtte innenfor den andre utlysningen i programmet “Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries”. Fokus er på helse og genetiske ressurser.
 Tre nettverk får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”
Hvordan kan de nordiske landene best forberede seg på klimaendringenes konsekvenser for naturressurser og matproduksjon i vår region? NordForsk og Nordisk ministerråd har besluttet å gi midler til tre nettverk som skal ta for seg konsekvensene som klimaendringene har på naturressursene i den nordiske regionen, med fokus på dyre- og plantehelse, samt vern, tilpasning og bruk av genetiske ressurser.

Programkomiteen har vedtatt å støtte tre av ni søknader. Støtten til nettverkene blir fordelt av en samlet pott på 6,54 millioner NOK. Nettverkene skal pågå i tre år.

Programmet er en del av de nordiske statsministrenes satsing på globalisering, hvor de nordiske landene søker nye felles løsninger på globale utfordringer. Resultatene fra nettverkene skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

De nye nettverkene er:

Nordic Forage Crops Genetic Resource Adaptation Network (NOFOCGRAN)
Prosjektleder: Odd Arne Rognli, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for plante- og miljøvitenskap, Norge

Arctic char; A species under threat and with great potentials in the age of climate change (NORDCHAR)
Prosjektleder: Sigurdur Gudjonsson, Institute of Freshwater Fisheries, Island

Nordic Research Network on Animal Genetic Resources in the Adaptation to Climate Change
Prosjektleder: Theo Meuwissen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norge

Les mer om programmet her


Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Karin Beate Nøsterud, norden.org
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her