Tre nettverk får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”

24.11.2010
Tre nettverk får støtte innenfor den andre utlysningen i programmet “Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries”. Fokus er på helse og genetiske ressurser.
 Tre nettverk får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”
Hvordan kan de nordiske landene best forberede seg på klimaendringenes konsekvenser for naturressurser og matproduksjon i vår region? NordForsk og Nordisk ministerråd har besluttet å gi midler til tre nettverk som skal ta for seg konsekvensene som klimaendringene har på naturressursene i den nordiske regionen, med fokus på dyre- og plantehelse, samt vern, tilpasning og bruk av genetiske ressurser.

Programkomiteen har vedtatt å støtte tre av ni søknader. Støtten til nettverkene blir fordelt av en samlet pott på 6,54 millioner NOK. Nettverkene skal pågå i tre år.

Programmet er en del av de nordiske statsministrenes satsing på globalisering, hvor de nordiske landene søker nye felles løsninger på globale utfordringer. Resultatene fra nettverkene skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

De nye nettverkene er:

Nordic Forage Crops Genetic Resource Adaptation Network (NOFOCGRAN)
Prosjektleder: Odd Arne Rognli, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for plante- og miljøvitenskap, Norge

Arctic char; A species under threat and with great potentials in the age of climate change (NORDCHAR)
Prosjektleder: Sigurdur Gudjonsson, Institute of Freshwater Fisheries, Island

Nordic Research Network on Animal Genetic Resources in the Adaptation to Climate Change
Prosjektleder: Theo Meuwissen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norge

Les mer om programmet her


Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Karin Beate Nøsterud, norden.org
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her