Tre nye gjesteprofessorer

13.08.2004
Tre professorer fra Nordvest-Russland og Baltikum har fått innvilget støtte til å gjeste nordiske universiteter i 2005. Alle er deltakere i ett av NorFAs forskernettverk eller forskerskoler.
De tre forskerne som skal tjenestegjøre ved et nordisk universitet i minst 30 dager per år, kommer fra Litauen, Estland og Russland. Arvydas Tamulis fra Institutt for teoretisk fysikk og astronomi ved Universitetet i Vilnius skal være gjesteprofessor ved Institutt for bioteknologi ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tamulis deltar i NorFa-nettverket ”Quantum Mechanical Modelling of Molecular Materials”. Målet med besøket er at Tamulis skal overføre sine kunnskaper om modellering av molekylære materialer både innen forskning og undervisning. Til gjengjeld kan han dra nytte av kvantemolekylære metoder og dataprogrammer utviklet av medlemmer av NorFa-nettverket.

Madis Noppel fra Institutt for miljøfysikk ved Universitetet i Tartu skal besøke Fysisk institutt ved Universitetet i Helsinki. Målet med gjesteprofessoratet er å studere viktigheten av aerosole partikler og ioner i forhold til klimaendringer og folkehelse. Noppel skal holde intensivkurs og seminarer og veilede post doc-forskere.

Valentin Ostrovsky fra Institutt for kvantemekanikk ved Universitetet i St. Petersburg skal være gjesteprofessor ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Ostrovsky deltar i NorFa-nettverket
”Fundamental Quantum Processes in Atomic and Molecular Systems”. Gjesteprofessoren kommer til å styrke forskningsaktiviteten innen dette feltet ved Universitetet i Bergen og bidra til forskerutdanningen på feltet.

Ordningen med gjesteprofessorer til nordiske universiteter fra Baltikum og Nordvest-Russland er ny fra og med 2004. ordningen gjelder kun for institusjoner innen aktive NorFA-finansierte nettverk eller nordiske forskerskoler med støtte fra NorFA. Målet med ordningen er at den skal bidra til å styrkesamarbeidet i veiledning og utdanning av forskere mellom disse institusjonene.

Les mer om gjesteprofessorer her.
Les mer om NorFAs nettvek her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her