Tre nye NordForsk policy briefs

07.06.2011
NordForsks tre nye Policy Briefs analyserer viktige aspekter ved nordisk forskningssamarbeid i en europeisk kontekst, både på policy- og strateginivå. Bestill eller last ned rapportene her!
Tre nye NordForsk policy briefs

Den første rapporten Enhancing the Effectiveness of Nordic Research Cooperation tar for seg nordiske forskeres deltakelse i FP7 sammenlignet med FP6, resultatene av denne deltakelsen og de største utfordringene og suksesskriteriene.

Den andre rapporten Nordic contributions to the development of the ERA ser på samhandlingen mellom nasjonal, nordisk og europeisk forskningspolitikk, i lys av nordiske prioriteringer for internasjonalisering av forskningssamarbeid.

Den tredje rapporten Rethinking Nordic Added Value in Research analyserer konseptet "nordisk merverdi" i lys av utviklingen av ERA.

Last ned eller bestill rapportene her!

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her