Tre nye Nordic Centres of Excellence inden for e-videnskab

19.12.2013
NordForsk har oprettet tre nye Nordic Centres of Excellence inden for e-videnskab med fokus på klimaændringer og sundhed. Målet er at skabe gode rammer for, at de allerdygtigste nordiske forskere kan samarbejde langsigtet og skabe banebrydende resultater ved hjælp af moderne databaserede forskningsmetoder.

Et Nordic Centre of Excellence er NordForsks vigtigste finansieringsform, som samler fremragende forskere og forskningsmiljøer fra minimum tre nordiske lande og udnytter de ressourcer, der findes på tværs af landegrænserne. Der er udnævnt tre nye centre:

NordForsk har valgt at prioritere investeringer i forskning inden for e-videnskab i det nordiske samarbejde. Det er vigtigt, at vi i Norden udvikler nye arbejdsformer og forskningsmetoder til at håndtere store mængde digitale data og til at lave avancerede simuleringer, som på længere sigt kan gavne mange forskningsområder. Derfor indkaldte NordForsk ansøgninger til nye Centres of Excellence med særligt fokus på klimaændringer og sundhed, og direktør Gunnel Gustafsson siger:

- Kvaliteten af de indkomne ansøgninger har været overvældende høj. De forskningsmiljøer, vi har i Norden inden for e-videnskab, er utroligt kompetente, og det har været svært at vælge excellente projektforslag fra. Men nu har programkomiteen udvalgt tre – et inden for sundhed og to inden for klimaændringer – og det siger sig selv, at disse har potentiale til at skabe værdifulde resultater i de kommende år. Jeg kan kun ønske tillykke og god arbejdslyst til de involverede forskere.

De tre centre samfinansieres af Finland, Norge, Sverige, NordForsk og Nordisk Ministerråd med cirka 80 MNOK. Hertil kommer midler fra værtsinstitutionerne.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her