Tre prosjekter får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”

05.02.2010
Tre prosjekter får støtte innenfor den første utlysningen i programmet “Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries”. Nettverkene dekker ulike, spesifikke temaer om effekter og tilpasninger i produksjonssystemer for kornproduksjon, fiskeri og karbonlagring i økosystemer på land.
 Tre prosjekter får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”
Programkomiteen har vedtatt å støtte tre av tretten søknader. Hvert nettverk mottar 3,28 millioner NOK, noe som tilsvarer 60% av midlene totalt. Nettverkene skal pågå i fire år.

Nettverkenes resultater skal brukes i programkomiteens anbefalinger til en klimapolitikk for primærnæringene i Norden.

De tre prosjektene er:

Forest Soil C Sink Nordic Network
Prosjektleder: Per Gundersen
Forest and Landscape, Faculty of Life Sciences, Københavns Universitet,
Danmark

Sustainable Primary Production in a Changing Climate
Projektleder: Rikke Bagger Jørgensen
Biosystems Division, Risø National Laboratory, Danmarks Tekniske Universitet
Danmark

Nordic Network: Climate Impacts on Fish, Fishery Industry and Management in the Nordic Seas
Prosjektleder: Jan Erik Stiansen
Havforskningsinstituttet, Bergen
Norge


Les mer om programmet her


Foto: Erik Christensen, norden.org
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her