Tre prosjekter får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”

05.02.2010
Tre prosjekter får støtte innenfor den første utlysningen i programmet “Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries”. Nettverkene dekker ulike, spesifikke temaer om effekter og tilpasninger i produksjonssystemer for kornproduksjon, fiskeri og karbonlagring i økosystemer på land.
 Tre prosjekter får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”
Programkomiteen har vedtatt å støtte tre av tretten søknader. Hvert nettverk mottar 3,28 millioner NOK, noe som tilsvarer 60% av midlene totalt. Nettverkene skal pågå i fire år.

Nettverkenes resultater skal brukes i programkomiteens anbefalinger til en klimapolitikk for primærnæringene i Norden.

De tre prosjektene er:

Forest Soil C Sink Nordic Network
Prosjektleder: Per Gundersen
Forest and Landscape, Faculty of Life Sciences, Københavns Universitet,
Danmark

Sustainable Primary Production in a Changing Climate
Projektleder: Rikke Bagger Jørgensen
Biosystems Division, Risø National Laboratory, Danmarks Tekniske Universitet
Danmark

Nordic Network: Climate Impacts on Fish, Fishery Industry and Management in the Nordic Seas
Prosjektleder: Jan Erik Stiansen
Havforskningsinstituttet, Bergen
Norge


Les mer om programmet her


Foto: Erik Christensen, norden.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her