Tre tunge satsningsområder for Norges Forskningsråd

08.01.2008
Forskningsrådet har plukket ut tre forskningsfelt som vil bli viet ekstra oppmerksomhet fremover. De prioriterte områdene (1) energi/klima, (2) forskningsinfrastruktur og (3) næringsrettet brukerstyrt forskning, er beskrevet i dokumentet Store satsinger 2009, som Forskningsrådet nettopp har levert fra seg.
 Tre tunge satsningsområder for Norges Forskningsråd
De identifiserte satsningsområdene er i dokumentet formulert som:
  1. Forskning på fornybar energi, miljøteknologi og klimaendringer
  2. Avansert vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur
  3. En åpen konkurransearena for næringsrettet brukerstyrt forskning

- Dette er tre områder som anses å være av særlig betydning for utviklingen av norsk forskning, samfunn og næringsliv, sier administrerende direktør Arvid Hallén.

Viktige stikkord i innspillet for øvrig er grunnforskning, internasjonaliseringstiltak, nordområdesatsingen, brukerstyrt forskning, kvalitet i forskningen og basisbevilgninger. Satsingene blir nærmere beskrevet i det endelige budsjettforslaget som oversendes departementene 1. mars 2008.

Les hele dokumentet Store satsninger 2009.

(www.forskningsradet.no)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her