Tre viktige satsningsområder for Vetenskapsrådet

08.01.2008
–Vi vil styrke deltakelsen til svenske forskere i programmer på europeisk, nordisk og internasjonalt nivå, sier Vetenskapsrådets styreleder Björn von Sydow i en pressemelding. Internasjonalt samarbeid, prioritert grunnforskning innen global forandring og klima/energi samt nasjonal og internasjonal forskningsinfrastruktur løftes frem som viktige satsningsområder i Vetenskapsrådets forskningsstrategi 2009–12.
 Tre viktige satsningsområder for Vetenskapsrådet
Internasjonalt samarbeid og NordForsk
For å kunne hevde seg i den globale konkurransen i fremtiden bør Sverige satse ennå sterkere på internasjonale forskningssamarbeid av ulike slag på ulike nivåer. – Vetenskapsrådets strategi går ut på langsiktig å styrke det svenske systemet og forbedre situasjonen for svenske forskere, men vi må også bli bedre på internasjonale samarbeid og på å lokke til oss forskere fra andre land, sier Björn von Sydow.

Forskningsstrategien løfter videre frem den nordiske arenaen og NordForsk som viktig for rådets internasjonale satsning: "Även Norden utgör en viktig bas för olika former av samverkan, inte minst inom ramen för det nordiska forskningsrådet NordForsk. När det t.ex. gäller infrastruktur och forskning inom vissa fält är globalt samarbete ytterst betydelsefullt", heter det på side 6-7 i strategidokumentet.

Prioritert grunnforskning: globale forandringer og energi
Vetenskapsrådets forskningsstrategi foreslår ny stasning på prioritert grunnforskning. De viktigste kriteriene som ligger til grunn for de foreslåtte prioriteringene er at Sverige skal ha høy kompetanse på området i internasjonal sammenheng og at det finnes kunnskapshull på området. To programmer er foreslått: ”Samhällen i global förändring” og ”Energi, klimat och miljö”.

Infrastruktur
Vetenskapsrådets styre foreslår også at det gjøres store investeringer i så vel nasjonal som internasjonal forskningsinfrastruktur.


Les hele Vetenskapsrådets forskningsstrategi 2009–12


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her