Trolig nytt superdepartement i Norge

30.09.2005
Partilederne for det rød-grønne alternativ som sitter i regjeringsforhandlinger etter valget i Norge 12. september vil trolig lansere et superdepartement for oppvekst, utdanning og forskning.
Det blir trolig store omveltninger i den norske statsadministrasjonen dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti blir enige om å danne regjering. Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet, Kristin Halvorsen fra Sosialistisk Venstreparti og Åslaug Haga fra Senterpartiet sitter nå i regjeringsforhandlinger på Soria Moria i Oslo. Et av forslagene som drøftes under regjeringsforhandlingene, er et nytt kunnskaps- eller oppvekstdepartement. Statsråden for departementet kommer trolig fra Sosialistisk Venstreparti. Dersom et slikt departement ser dagens lys, kommer det til å ha ansvaret for læring fra vugge til grav: oppvekst, utdanning og forskning.

NordForsk kommer tilbake med mer når den nye regjeringen er dannet.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her