Trolig nytt superdepartement i Norge

30.09.2005
Partilederne for det rød-grønne alternativ som sitter i regjeringsforhandlinger etter valget i Norge 12. september vil trolig lansere et superdepartement for oppvekst, utdanning og forskning.
Det blir trolig store omveltninger i den norske statsadministrasjonen dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti blir enige om å danne regjering. Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet, Kristin Halvorsen fra Sosialistisk Venstreparti og Åslaug Haga fra Senterpartiet sitter nå i regjeringsforhandlinger på Soria Moria i Oslo. Et av forslagene som drøftes under regjeringsforhandlingene, er et nytt kunnskaps- eller oppvekstdepartement. Statsråden for departementet kommer trolig fra Sosialistisk Venstreparti. Dersom et slikt departement ser dagens lys, kommer det til å ha ansvaret for læring fra vugge til grav: oppvekst, utdanning og forskning.

NordForsk kommer tilbake med mer når den nye regjeringen er dannet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her