Tverrfaglig biologisenter åpnet i Oslo

23.04.2004
Forrige uke ble Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, offisielt åpnet. Nils Christian Stenseth, som også leder et NCoE og en NorFA forskerskole, er en av grunnleggerne av senteret.
Tanken bak Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) er å forene felter som økologi, statistikk, genetikk og evolusjon for å etablere nye metoder og skape god grunnforskning innen biologi.

Selv om senteret først ble offisielt åpnet forrige uke, har en del av forskerne tilknyttet CEES allerede publisert en rekke artikler blant annet i tidsskrifter som Nature og Proceedings of National Academy of Science (PNAS).

I utgangspunktet var CEES tenkt på som et eget Senter for fremragende forskning, men da de ikke nådde helt opp i Norges forskningsråd med sin idé, fikk de allikevel støtte fra UIO. En egen del av senteret: EcoClim NCoE, er også et Nordisk senter for fremragende forskning. Stenseth leder også EcoGrad, en nordisk forskerskole med bevilgning fra NorFA.

I tillegg til Stenseth utgjør genetiker Kjetill S. Jakobsen, limnolog Dag O. Hessen, ferskvannsøkolog Asbjørn Vøllestad, evolusjonsbiolog Glenn-Peter Sætre og genetiker Erika Hagelberg og deres forskningsgrupper kjernen i CEES. Statistikerne Ole Christian Lingjærde, Tore Schweder og Geir Storvik er også med i kjernegruppen.
-Sammensetningen gjør senteret unikt nasjonalt og internasjonalt, mener Stenseth.

Les mer på CEES hjememsider.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her