Tverrfaglig toppforskning gir resultater

Tverrfaglig toppforskning gir resultater

22.11.2013
12.-13. november arrangerte NordForsks programkomitéer i Toppforskningsinitiativet (TFI) sine årskonferanser der de presenterte seg og resultater så langt for sine Scientific Advisory Boards (SAB), som roste sentrene for deres innsats.

Resultater, internasjonalt samarbeid, karrieremuligheter for unge forskere, formidling og samarbeid mellom Nordic Centres of Excellence (NCoE) var blant temaene. Mark Serreze_400pxs- Vi er helt i forskningsfronten, sa leder av SAB Professor Mark Serreze fra University of Colorado i sin åpningstale til deltakerne fra programmet Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. Resultatene som kommer nå og det arbeidet som skjer på tvers av NCoEene er viktige bidrag til den globale innsatsen for å kartlegge sammenhengen mellom klimaendringer og klimagassutslipp i Arktis.

Leder av NCoE DEFROST, Torben Christensen, fortalte om feltarbeid som senteret gjør, blant annet med flyttbart måleutstyr i ulike arktiske områder. Gradvis opptining av jordprøver i laboratorier er en annen testmetode. – Vi vet at det er veldig sårbart, vi vet at permafrosten tiner, men vi vet ikke hvor mye karbon som er der ute, sa han i sitt innlegg.

Signe Hillerup Larsen_400pxsFormidling av forskningsresultater er prioritert i TFI, ikke minst i siste del av programmets periode. En lang rekke artikler og publikasjoner er produsert og sluttresultatene vil bli omfattende. I NCoE SVALI utvikles dessuten en egen flerspråklig nettside rettet mot skoler på ulike nivåer.

I programmet Effektstudier og tilpasning til klimaendringer ble ulike prosjekter presentert som tar for seg hvor og hvordan vi kan møte resultater av klimaendringer. Visualisering av sårbare områder i form av kart til bruk i policy-utvikling, påvirkning på landbruk og valg av såkorn og avlinger, og samarbeid mellom forskning og forsikring basert på trygge arealer for byggeformål er blant programmets temaer.Lenker til videintervjuer er innlemmet i teksten.

Tekst: Anne Riiser, NordForsk
Foto: Terje Heiestad


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her