Tvungen lønnsnemnd mot norske akademikere

08.06.2006
Norges regjering har stanset hovedorganisasjonen Akademikernes streik ved tvungen lønnsnemnd. Streiken truet i følge regjeringen liv og helse. - Streiken har ikke truet liv og helse. Dette er et eksempel på at vi trenger en annen måte å forhandle lønn på i staten, sier Knut Aarbakke fra Akademikerne.
Akademikerne reagerer sterkt på regjeringens påstand om trussel mot liv og helse, og viser til at bare 600 av 19.000 medlemmer har vært i streik:
- Hvis dette beskjedne streikeuttaket truer liv og helse, bør hele befolkningen dra utenlands i juli. Da kommer nemlig tusenvis av våre medlemmer til å avvikle ferie, sier Aarbakke.

Regjeringen knytter trusselen mot liv og helse til de Akademikerne-organiserte veterinærene som var tatt ut i streik:
- Utslagsgivende for regjeringen er rapportene fra Mattilsynet om at forholdene i mange slaktekyllingbesetninger nå er kritisk. Manglende forsvarlig avfallshåndtering vil representere en dyrehelsemessig risiko og kan også utgjøre en fare for menneskers helse. Jeg mener at streiken nå har fått uakseptable samfunnsmessige konsekvenser. Etter en samlet vurdering av konsekvensene, sammenholdt med det åpenbart fastlåste forholdet mellom partene, har regjeringen besluttet å gripe inn og fremme forslag om at konflikten løses ved tvungen lønnsnemnd, sier Norges Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Akademikerne sier at lønnsoppgjøret har vist at det er behov for en ny måte å forhandle lønn på i staten, og mener at regjeringen sitter på alle sider av forhandlingsbordet:
- Her har regjeringen først forhandlet, så meglet og til slutt stanser de streiken med lønnsnemnd. Det er helt uholdbart at Stoltenberg og co sitter på absolutt alle sider av bordet, sier Knut Aarbakke.

De streikene medlemmene har gjenopptatt arbeidet.

Streiken startet 24. mai som en reaksjon på de store lønnsforskjellene mellom akademikere som jobber i staten sammenlignet med tilsvarende yrkesgrupper i det private. Akademikerne organiserer yrkesgrupper som arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, naturvitere, jurister, psykologer, lektorer, samfunnsvitere, siviløkonomer og sivilingeniører.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her