-Uhensiktsmessig å endre skattereglene

27.03.2006
- Det er helt uhensiktsmessig å gå bort fra skattefritak for forskningsinstitusjoner, slik ligningsmyndighetene nå vurderer, sier adm. dir. i Norges Forskningsråd, Arvid Hallén. En gammel skattetvist mellom SINTEF og Trondheim ligningskontor truer nå 60 norske forskningsinstitusjoner.
I 2005 bestemte nemlig Trondheim Overligningsnemd at forskningsinstitusjonen SINTEF ikke lenger skulle unntas fra skatteplikten på inntekts- og formueskatt, og påla SINTEF å betale fra og med skatteåret 2001. Hvis vedtaket blir stående, får dette store økonomiske konsekvenser for SINTEF og 60 andre norske forskningsinstitusjoner.

- Jeg mener det er helt, helt uhensiktsmessig å endre praksisen med skattefritak for forskningsinstitutter. I stedet for å styrke instituttsektoren, slik Regjeringen går inn for i Forskningsmeldingen, vil dette definitivt svekke den. Det er problematisk. I tillegg vil det medføre ulike rammebetingelser avhengig av hvordan instituttene er organisert, kommenterer Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges Forskningsråd.

SINTEF stevner derfor Staten for retten og krever fortsatt fritak fra skatteplikten.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her