-Uhensiktsmessig å endre skattereglene

27.03.2006
- Det er helt uhensiktsmessig å gå bort fra skattefritak for forskningsinstitusjoner, slik ligningsmyndighetene nå vurderer, sier adm. dir. i Norges Forskningsråd, Arvid Hallén. En gammel skattetvist mellom SINTEF og Trondheim ligningskontor truer nå 60 norske forskningsinstitusjoner.
I 2005 bestemte nemlig Trondheim Overligningsnemd at forskningsinstitusjonen SINTEF ikke lenger skulle unntas fra skatteplikten på inntekts- og formueskatt, og påla SINTEF å betale fra og med skatteåret 2001. Hvis vedtaket blir stående, får dette store økonomiske konsekvenser for SINTEF og 60 andre norske forskningsinstitusjoner.

- Jeg mener det er helt, helt uhensiktsmessig å endre praksisen med skattefritak for forskningsinstitutter. I stedet for å styrke instituttsektoren, slik Regjeringen går inn for i Forskningsmeldingen, vil dette definitivt svekke den. Det er problematisk. I tillegg vil det medføre ulike rammebetingelser avhengig av hvordan instituttene er organisert, kommenterer Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges Forskningsråd.

SINTEF stevner derfor Staten for retten og krever fortsatt fritak fra skatteplikten.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her