Unckel takker for seg

20.12.2006
"Tillsammans är vi i Norden en stor europeisk forskningsnation som inte behöver frukta någon jämförelse." Det skriver avtroppende generalsekretær i Nordisk Ministerråd Per Unckel i sitt forord til NordForsk Magasin.
Brev fra Per Unckel:

Efter bara två års verksamhet är det naturligtvis inte möjligt att betyg-sätta NordForsk. Det tar tid att bygga institutioner och att skapa de förtroenden som en framgångsrik forskningssamverkan måste bygga på. Ett vet jag emellertid med säkerhet. Tanken på en nordisk forskningssamverkan som en del av en vidare europeisk och internationell samhörighet är rätt. Eller mera rakt uttryckt: Om vi i vår del av Europa inte förmår se till våra gemensamma intressen kommer vi att förlora till andra – och detta alldeles oavsett vilka lysande insatser individuella forskare förmår göra.

Det nordiska forskningssamarbetet har ingen ambition att försöka tvinga forskare från de nordiska länderna att "stanna hemma" med sina forskningsrelationer om de finner mera framgångsrika och relevanta kollegor på andra håll i världen. Bara det bästa är gott nog. Vad de samnordiska forskningsansträngningarna däremot skall främja är tillskapandet av så starka forskningsmiljöer i de nordiska länderna att vi här kan erbjuda villkor och utmaningar i den absoluta världstoppen. Inom forskningen vet vi att storlek gör skillnad. Även om de nordiska länderna gör ambitiösa nationella insatser är varje land likväl ofta för litet för att på allvar kunna erbjuda den kritiska massa som är nödvändig. Tillsammans är vi emellertid en stor europeisk forskningsnation som inte behöver frukta någon jämförelse.

Låt oss inte slarva bort vetenskapen! NordForsk är en unik nordisk skapelse. Dess syfte är att lägga samman det som de nordiska länderna redan gör på hemmaplan, inte att skapa eget. Det är ett viktigt sätt att bygga mervärde som skulle kunna tillämpas också på andra nordiska samverkansområden. Att NordForsk som tanke är inspirerande också för andra bevisades inte minst på ministerrådets och EU-kommissionens Köpenhamnskonferens i höstas. På frågan om det finns en regional uppgift för att förverkliga den så kallade Lissabonstrategin blev svaret ett oreserverat ja. Det kvittot var betydelsefullt.

Så varför kan vi inte redan idag säga att NordForsk är på säker flyghöjd? Svaret finns i behovet av en solid förankring i de vetenskapliga och vetenskapsfinansierande miljöerna nationellt. Det är här insikten, övertygelsen och förtroendet måste byggas. Det arbetet är ännu inte slutfört.

NordForsk som ett instrument för exellence ger mersmak. Nästa steg borde vara att de nordiska länderna och de övriga länderna runt Östersjön borde sätta målet att vi tillsammans skall kunna erbjuda ett universitetssystem
i Ivy League-klass. Inom varje disciplin skall det i vår del av världen finnas en institution som är bland världens tio främsta!

Orealistiskt? Varför det?

Varför skulle inte våra länder ha ambitionen att vara bland de allra bästa? Blyga pojkar får inte kyssa några vackra flickor, som vi brukar säga i Sverige.

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her