Undersøkelse: Intet NordForsk, intet samarbeid

22.06.2006
NordForsk-støtte fører til varig samarbeid og felles søknader om EU-finansiering. Et flertall av respondentene i den store NordForsk-undersøkelsen sier at de ikke hadde kunnet gjennomføre prosjektene sine uten finansiering fra NordForsk.
Dette er noen av de preliminære resultatene fra en undersøkelse blant forskere og forskerstudenter som har deltatt i NordForsk eller NorFA-nettverk og -forskerkurs i perioden 1999-2005. Et brev med lenke til et spørreskjema ble sendt til nesten 1200 nettverkskoordinatorer og gruppeledere, i tillegg til forskerkursledere. Tilsammen 468 respondenter fullførte undersøkelsen.

Varig samarbeid
Ett av NordForsks mål er å etablere varig samarbeid mellom forskere og forskerinstitusjoner Norden og nærområdene. Blant dem som ikke lenger mottar NordForsk-finansiering, sier 47 prosent at de fortsatt aktivt samarbeider med sine nordiske partnere.

Nordiske nettverk går til Europa
Nordisk partnerskap har vist seg å være en suksessfaktor når man skal søke om EU-støtte. Undersøkelsen bekrefter at dette er tilfelle. 20 prosent rapporterer at nettverksbyggingen gjennom NordForsk har bidratt til felles søknader om EU-støtte, mens 37 prosent svarte at dette delvis var tilfelle. Færre enn halvparten (44 prosent) hadde ikke søkt om slik støtte med sine nordiske partnere.

Felles publikasjoner
Forskergrupper som er involvert i nettverk og forskerkurs er bare moderat aktive når det gjelder å spre sine resultater i form av vitenskapelige publikasjoner. 25 prosent av aktivitene hadde ikke resultert i noen vitenskapelige publikasjoner, mens en av fem rapporterte at publikasjoner var en viktig del av deres samarbeid. Nettverkene rapporterte naturlig nok oftest om publikasjoner som viktig element, sammenlignet med forskerkursene.

Lite samarbeid med næringslivet
Rammen for nettverkene og forskerkursene tillater samarbeid med partnere utenfor den akademiske verden. Ett av ti prosjekter involverte næringslivet, i alle fall til en viss grad, mens bare 1 prosent responderte at slikt samarbeid finner sted i stor grad. Dette samarbeidet var mer vanlig for forskerkurs enn for nettverk, og var mest utbredt innen teknologiske fag.

Ikke mulig uten NordForsk
Respondentene (koordinatorer og gruppeledere) ble spurt om de hadde kunnet utføre aktivitetene uten støtten fra NordForsk. Det ser ut til at NordForsk fyller et behov, ettersom 2/3 av respondentene sier de ikke hadde kunnet skape et nettverk eller holde et forskerkurs uten støtte fra NordForsk. Nesten 1/3 sier de kunne ha klart det, men med store vansker.

NordForsk kjent og lett tilgjengelig
Selv om NordForsk fremdeles er en ung organisasjon, mente et flertall (63 prosent) av respondentene at NordForsk er velkjent for potensielle brukere i deres eget land. Majoriteten, 65 prosent, synes søknadsprosessen hos NordForsk er grei og lett tilgjengelig.

Flere resultater fra undersøkelsen vil bli publisert når den endelige analysen er klar.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her