Undvik politisk klåfingrighet i forskningen

03.03.2008
–Inomvetenskapliga beslut bör avgöra vad som ska beforskas och ur vilka perspektiv det ska ske, uttalar den svenska högskole- och forskningsministern Lars Leijonborg. Han utlovar en kraftfull satsning på klimatforskning och medicinsk forskning, två områden som också har blivit identifierade som prioritets-områden inom det nordiska forskningssamarbetet under de kommande åren.
 Undvik politisk klåfingrighet i forskningen
Leijonborg presenterade nyligen riktlinjerna i den kommande svenska forskningspropositionen. Han understryker viktigheten av en tydlig strävan mot kvalitet på alla nivåer inom forskningen. – Politisk klåfingrighet bör undvikas och styrningen inskränkas till en övergripande nivå.

Leijonborg anser att flera tecken tyder på att svensk forskning tappat i excellens och att man i försök att reversera denna utveckling i högre grad än nu måste fördela forskningsmedel i konkurrens och efter kvalitetskriterier. Regeringens satsningar kommer därför att inriktas mot universitetens basresurser och strategiska grundforskning. - Den tillämpade, företagsnära forskningen är också viktig, men vi sågar av den gren vi sitter på om vi inte avsätter betydande belopp till "nyfikenhetsforskning" - även när den så vitt man kan bedöma ligger långt ifrån kommersialisering, uttalar Lars Leijonborg.

Forskningsministern pekar också på viktigheten av strategisk prioritering. Regeringens avsikt är att i forskningspropositionen peka ut några strategiska forskningsområden och där möjliggöra kraftfulla satsningar. Två sådana prioriterade områden står klara redan nu. Det ena är klimatrelaterad forskning - från meteorologi och polarforskning till effektivare energianvändning och ny energiteknologi. Det andra är medicinsk forskning, inklusive biomedicin och medicinteknik.

(www.dn.se)

Nyhetsbrev
Facebook