Undvik politisk klåfingrighet i forskningen

03.03.2008
–Inomvetenskapliga beslut bör avgöra vad som ska beforskas och ur vilka perspektiv det ska ske, uttalar den svenska högskole- och forskningsministern Lars Leijonborg. Han utlovar en kraftfull satsning på klimatforskning och medicinsk forskning, två områden som också har blivit identifierade som prioritets-områden inom det nordiska forskningssamarbetet under de kommande åren.
 Undvik politisk klåfingrighet i forskningen
Leijonborg presenterade nyligen riktlinjerna i den kommande svenska forskningspropositionen. Han understryker viktigheten av en tydlig strävan mot kvalitet på alla nivåer inom forskningen. – Politisk klåfingrighet bör undvikas och styrningen inskränkas till en övergripande nivå.

Leijonborg anser att flera tecken tyder på att svensk forskning tappat i excellens och att man i försök att reversera denna utveckling i högre grad än nu måste fördela forskningsmedel i konkurrens och efter kvalitetskriterier. Regeringens satsningar kommer därför att inriktas mot universitetens basresurser och strategiska grundforskning. - Den tillämpade, företagsnära forskningen är också viktig, men vi sågar av den gren vi sitter på om vi inte avsätter betydande belopp till "nyfikenhetsforskning" - även när den så vitt man kan bedöma ligger långt ifrån kommersialisering, uttalar Lars Leijonborg.

Forskningsministern pekar också på viktigheten av strategisk prioritering. Regeringens avsikt är att i forskningspropositionen peka ut några strategiska forskningsområden och där möjliggöra kraftfulla satsningar. Två sådana prioriterade områden står klara redan nu. Det ena är klimatrelaterad forskning - från meteorologi och polarforskning till effektivare energianvändning och ny energiteknologi. Det andra är medicinsk forskning, inklusive biomedicin och medicinteknik.

(www.dn.se)

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her