Ungdomspolitikere vil ha arbeidslivsforskning

14.12.2006
Ungdommens Nordiske Råd vil at NordForsk skal fokusere på forskning innen sykefravær og arbeidsmiljø. - Norden har store likheter i bedriftsstruktur og arbeidsmarkedsforhold, og vi bør finne felles løsninger, heter det i sluttdokumentet etter Ungdommens Nordiske Råd tidligere i høst.
Ungdommens Nordiske Råd peker på den nordiske målsetningen om størst mulig tilgang på arbeidskraft, og etterlyser forskning:
- Det er viktig å forsterke innsatsen for arbeidsmiljø og andre forhold som har betydning for den enkelte medarbeiders innsats of arbeidsevne. Dette kan gjøres ved å satse på nordisk forskningssamarbeid på området, mener Ungdommens Nordiske Råd. Representantene vil ha forskning som kan bidra til et godt arbeidsmiljø og nye organisasjons- og ansettelsesformer.

Ungdommens Nordiske Råd samles til årlige sesjoner i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i oktober/november. Deltagerne representerer ungdomsorganisasjonene til de politiske partiene i Norden, og nordiske politiske paraplyorganisasjoner.

Foto: Johannes Jansson/norden.org.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her