Ungdomspolitikere vil ha arbeidslivsforskning

14.12.2006
Ungdommens Nordiske Råd vil at NordForsk skal fokusere på forskning innen sykefravær og arbeidsmiljø. - Norden har store likheter i bedriftsstruktur og arbeidsmarkedsforhold, og vi bør finne felles løsninger, heter det i sluttdokumentet etter Ungdommens Nordiske Råd tidligere i høst.
Ungdommens Nordiske Råd peker på den nordiske målsetningen om størst mulig tilgang på arbeidskraft, og etterlyser forskning:
- Det er viktig å forsterke innsatsen for arbeidsmiljø og andre forhold som har betydning for den enkelte medarbeiders innsats of arbeidsevne. Dette kan gjøres ved å satse på nordisk forskningssamarbeid på området, mener Ungdommens Nordiske Råd. Representantene vil ha forskning som kan bidra til et godt arbeidsmiljø og nye organisasjons- og ansettelsesformer.

Ungdommens Nordiske Råd samles til årlige sesjoner i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i oktober/november. Deltagerne representerer ungdomsorganisasjonene til de politiske partiene i Norden, og nordiske politiske paraplyorganisasjoner.

Foto: Johannes Jansson/norden.org.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her