UNIK: nysatsning i dansk universitetsforskning

13.02.2008
– En virkelig interessant satsning, sier styremedlem i Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) Jarle Aarbakke, om det danske initiativet UNIK – Universitetsforskningens Investerings-kapital. UNIK skal gi større, flerårige forskningsbevilgninger til ambisiøse strategiske satsninger, etter vurdering av et sterkt internasjonalt ekspertpanel.
 UNIK: nysatsning i dansk universitetsforskning
Danmarks videnskabsminister Helge Sander har utpekt elleve medlemmer til et internasjonalt ekspertpanel som skal bedømme søknader til en UNIK-pott på ca. 500 millioner DKK.

Nordiske statsministere invitert til dialog
Jarle Aarbakke, professor ved Universitetet i Tromsø og formann i det norske universitets- og høyskolerådet, er panelets formann. ¬– Jeg er særlig opptatt av at vi i Norden har mye å lære av hverandre, sier han i en pressemelding fra det danske Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 12. februar 2008. Aarbakke har invitert de nordiske statsministerne til dialog for å styrke de nordiske strategiene for videregående utdanning og forskning.

Det internasjonale ekspertpanelet
Det internasjonale ekspertpanelet for den danske universitetssatsningen UNIK skal vurdere fremtidige store satsninger på universitetene i Danmark. Medlemmene skal derfor være internasjonalt anerkjente og eksellente forskere. Panelet dekker alle fagområder og har solid erfaring fra universitetsledelse og internasjonal bedømming av forskning.

Foruten formann Jarle Aarbakke, består panelet av:

Rektor, professor Harriet Wallberg-Henriksen, Karolinska Institutet, Sverige.
Akademiprofessor Leena Peltonen-Palotie, Helsinki Universitet, Finland.
Professor Bart de Moor, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien.
Professor Klavs F. Jensen, Massachusetts Institute of Technology, USA.
Professor Martin J. Kropff, Wageningen University, Holland.
Professor Pär Omling, Lunds Universitet, Sverige.
Professor Olli Ikkala, Helsinki University of Technology, Finland.
Professor Geoffrey Channon, University of the West of England, Storbritannien.
Professor Lennart Hjalmarsson, Göteborgs Universitet, Sverige.
Professor Emeritus Helga Haftendorn, Freie Universität Berlin, Tyskland.Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her