- Unik rapport fra NordForsk

03.11.2006
- Rapporten er unik. Her har vi sjansen til å lese hva forskere, politikere og representanter fra næringsliv, embetsverk og instituttsektoren egentlig mener om nordisk forskningssamarbeid. Det sa Norges kunnskapsminister Øystein Djupedal da han lanserte den nye NordForsk-rapporten Nordisk styrka - perspektiv till samarbete inom forskningen onsdag.
Det var under Nordisk Råds sesjon i København at Djupedal og hans danske kollega forskningsminister Helge Sander presenterte NordForsk og rapporten om nordisk styrke. I sin tale la Djupedal også vekt på NordForsks satsninger på Nordic Centres of Excellence (NCoE), hvor Nordens beste forskere samarbeider og hevder seg på den globale forskningsarenaen.

Professor Patrik Brundin fra Lunds Universitet, som leder et NCoE innen molekylærmedisin, ga eksempler på NCoE-senterets forskning og avsluttet med å etterlyse mer penger også på nasjonalt plan.
- Penger til nettverk er ikke nok, mente han.

Danmarks forskningsminister Helge Sander la i sin tale vekt på å styrke samvirket mellom forskning og næringsliv, samt på at Norden bør virke som et regionalt kraftsenter i europeisk sammenheng.

Rapporten Nordisk styrka - perspektiv till samarbete inom forskningen vil om kort tid kunne bestilles fra NordForsks hjemmeside.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her