Unikt projekt i Finland

16.09.2005
Finlands Akademis och Tekes‘ gemensamma satsning FinnSight 2015 lodar vetenskapens, teknologins och samhällets utsikter. Projektet observerar förändringar i den globala verksamhetsmiljön, näringslivets och samhällets växande behov samt vetenskapens och teknologins utvecklingsutsikter.
Denna observation är nödvändig för att kunna svara på utmaningarna som ställs av innovation och forskning. Målet med FinnSight 2015 är att identifiera gemensamma kunskapsområden i framtiden som är viktiga för vetenskapen, teknologin, näringslivet och samhällets funktion. Projektet lägger således grunden för internationellt konkurrenskraftiga spetsforskningsenheter. Tio expertpaneler utgör kärnan i projektet.

Läs mera hos Tekes.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her