Universitetssammenslåing i Island?

27.04.2006
En komité nedsatt av det islandske utdanningsdepartementet ønsker å slå sammen Islands Universitet og Islands Utdanningsuniversitet (Kennarahaskoli Islands). En eventuell sammenslåing vil finne sted i 2008.
Komiteen uttaler at sammenslåingen vil gjøre det mulig å reorganisere alle kursene i pedagogi og utdanningsvitenskap, inkludert lærerutdanningen. Dette vil trolig gjøre fagtilbudet mer omfattende og fleksibelt.

Utdanningsministeren Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir sier at en sammenslåing ville øke Islands Universitets sjanse til å bli ett av de 100 beste universitetene i verden, et mål som rektor ved Islands Universitet, Kristín Ingólfsdóttir, har satt seg.

Forslaget skal nå ut på høring.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook