Universitetssammenslåing i Island?

27.04.2006
En komité nedsatt av det islandske utdanningsdepartementet ønsker å slå sammen Islands Universitet og Islands Utdanningsuniversitet (Kennarahaskoli Islands). En eventuell sammenslåing vil finne sted i 2008.
Komiteen uttaler at sammenslåingen vil gjøre det mulig å reorganisere alle kursene i pedagogi og utdanningsvitenskap, inkludert lærerutdanningen. Dette vil trolig gjøre fagtilbudet mer omfattende og fleksibelt.

Utdanningsministeren Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir sier at en sammenslåing ville øke Islands Universitets sjanse til å bli ett av de 100 beste universitetene i verden, et mål som rektor ved Islands Universitet, Kristín Ingólfsdóttir, har satt seg.

Forslaget skal nå ut på høring.
Nyhetsbrev
Facebook