Uppsala bäst på klassiska språk

06.03.2002
I svenska högskoleverkets utvärdering av elva utbildningar (även forskarutbildningar) i klassiska språk vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala, klarar sig Uppsala bäst.
I svenska högskoleverkets utvärdering av elva utbildningar (även forskarutbildningar) i klassiska språk vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala, klarar sig Uppsala bäst.
Både grund- och forskarutbildningarna i latin, grekiska och nygrekiska har utvärderats vid dessa fyra universitetsstäder. Utvärderingen visar att latinutbildningarna i Uppsala och Stockholm håller en god kvalitet, liksom utbildningarna i grekiska i Lund och Uppsala. I andra fall riktar högskoleverket allvarliga anmärkningar mot utbildningarna.

Lärarbrist, knappa resurser och rekrytering är typiska problem vid utbildningarna, som inte enbart kan räddas av enskilda lärares engagemang. Gemensamt för de flesta utbildningarna är den akuta lärarbristen. På vissa ställen är det så illa att en halvtidsanställd lärare ensam ansvarar både för undervisningen på grundutbildningen och för forskarutbildningen. Högskoleverket menar att sådana förhållanden är oacceptabla och poängterar universitetsledningarnas ansvar för att utbildningarna får resurser så att kvaliteten kan säkras.

Läs hela rapporten.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her