Utdanning er veien ut av krisen

05.03.2012
Ungdomsarbeidsledighet og utdanning ble trukket fram som den største trusselen mot og viktigste løsningen for å sikre fremtidens velferdssamfunn. Det kom frem under en paneldebatt med de nordiske samarbeidsministerne på Litteraturhuset i Oslo.
Utdanning er veien ut av krisen

- Den største utfordringen Norden står overfor er ungdomsarbeidsledigheten. En løsningen på dette er det vi gjør i Norge i dag ved å tilrettelegge utdanningssystemet. Av de som kommer gjennom videregående skole er 90 % i arbeidet etter ti år, mens blant de som ikke gjør det er 10 % i arbeid, sa Rigmor Aasrud, Norges samarbeidsminister.

Kunnskapsintensivt arbeidsliv

Island er det Nordisk landet som har fått hardest medfart i de økonomisk urolige tidene siden 2008, og samarbeidsminister Katrín Jakobsdóttir fortalte at krisen har ført til harde kutt i offentlige utgifter. - Vi har kuttet 20 % i utdanningsbudsjettet og 25 % i kultursektoren. Velferdssystemet har også blitt kuttet, men samtidig har krisen ført til at vi er blitt mer beviste på at vi er en del av Norden. Vi har endret skattesystemet slik at det er likere de øvrige nordiske landene. Og så har vi erfart at vårt arbeidsliv må være kunnskapsintensivt, og derfor skal vi fremover satse på utdanning og forskning, sa Jakobsdottir.

Ungdomsledigheten er viktig å få på dagsorden, sa Roar Flåthen, leder i LO, som var innleder til debatten. Han pekte på at unge som går ledige ikke får muligheten til å gjøre noe for samfunnet og at det gjør noe med dem. Det mente han er det mest alvorlige med dagens situasjon. - Vi må satse på forskning, innovasjon og utdanning, som har preget den nordiske modellen i mange år, sa Flåthen.

Utdanning virker

Også Danmarks samarbeidsminister, Manu Sareen, så utdanning som en løsning, og mente at utdanning er en investering i mennesker. - Det at mange faller ut av systemet og ikke får en utdanning er et problem både i EU og Danmark. Det fører til både sosiale og økonomiske problemer, og er potensielt farlig hvis vi ikke løser det. Men ved slå hodene våre sammen i Norden kan vi klare fremtidens utfordringer, sa Sareen.

Grønlands samarbeidsminister Palle Christiansen mente at utdannelse virker, og fortalte om Grønlands usedvanlig situasjon. - Vi må kanskje importere kinesere i tusentall for å få inn litt penger i kassen. I de øvrige nordiske landene har omkring 80 % av befolkningen utdanning. Hos er det bare 45 % som har utdanning, fortalte Christiansen.

Gjensidig læring i Norden

Teamet for paneldebatten var den nordiske drømmen, og spørsmålet var hvilke nordiske løsninger som finnes på velferdsstatens utfordringer? Generalsekretær i Foreningen Norden i Norge, Espen Stedje, åpnet arrangementet med å spørre hva den nordiske drømmen egentlig er.- Vi kjenner alle den amerikanske drømmen, men er det den individuelle eller den kollektive drømmen som gjelder i Norden? spurte Stedje.

Den nordiske modellen fungerer så godt at de nordiske statsministerne er invitert til Davos for å fortelle om den. Modellen er organisert litt forskjellig i de ulike landene, men ifølge Aasrud er det ikke gjennomført en større velferdsreform i Norge uten at et av de andre nordiske landene var besøkt i forkant for å se på hvordan de hadde løst det. - I formannskapsåret har vi fokus på gjensidig læring, ikke bare i forhold til velferdsmodellen, men også andre områder som grensehindre og det felles nordiske arbeidsmarkedet, sa Aasrud.

Grønnland henter også erfaringen og lærdom fra sine nordiske naboer. Christiansen fortalte at de først hadde importert det danske systemet med en stor administrasjon, men at de nå er i gang med å slanke den. - Vi tilpasser modellen til vårt lille samfunnet. De ting som har lykkes andre steder tar vi med oss, og vi jobber nå med å få balanse mellom et forsørger- og velferdssamfunn, forklarte Christiansen.

Tekst og foto: Kristoffer Vikebak, Norden i Fokus

Bildetekst: De nordiske samarbeidsministerne, fra venstre Palle Christiansen, Grønland, Katrín Jakobsdóttir, Island, Annika Olsen, Færøyene, Rigmor Aasrud, Norge, Manu Sareen, Danmark, Ewa Björling, Sverige og Veronica Thörnoos, Åland. Finland hadde ikke anledning til å delta.


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her