Utenlandske toppforskere vil til Finland

15.02.2006
Mange utenlandske toppforskere ønsker å komme til Finland gjennom et nytt program finansiert av Finlands Akademi og Tekes. I den første søknadsrunden kom det inn over 100 søknader.
Programmet FiDiPro skal rekruttere forskere på professornivå fra til Finland. Det kan dreie seg både om utenlandske toppforskere og finske forskere som har bodd i utlandet en tid. Meningen er å gi forskerne mulighet til å være i Finland i 2 – 5 år. Det er universiteter og forskningsinstitutter som foreslår kandidater, og de første forskerne kan komme til Finland i 2007.

Mer informasjon finner du på FiDiPro sin hjemmeside

Nyhetsbrev
Facebook