Utfordringer for elever med utenlandsk bakgrunn

Utfordringer for elever med utenlandsk bakgrunn

27.11.2013
- Det er helt ok å snakke om tospråklighet når det gjelder engelsk og fransk, men når det kommer til arabisk anses det å være noe skummelt. Dette må vi forandre, fastslo Anna-Karin Hedenskog, rektor i Modersmålenheten i Malmö under nordisk debatt i Stockholm fredag 15. november.

Elever med utenlandsk bakgrunn har generelt dårligere skoleresultater enn gjennomsnittet. Språkkunnskaper og morsmålsopplæring var blant temaene til diskusjon da nordiske forskere, politikere, praktikere og eksperter innenfor utdanning møttes til seminaret "Bättre Thor André Skrefsrud, 350pxsresultat för utrikes födda - ett nordiskt perspektiv", arrangert av Norden i Fokus, Sverige i samarbeid med NordForsk.

Forskere fra prosjektet Lärenderum för inkludering och social rättvisa innenfor NordForsks Education for Tomorrow-program presenterte sitt arbeid med å undersøke eksempler på inkludering og sosial rettferdighet i nordiske skoler. Thor André Skrefsrud fra Högskolan i Hedmark og Johannes Lunneblad fra Göteborgs universitet satte fokus på det omfattende spørsmålet: Hvordan legger vi til rette for at barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn skal lykkes med sin utdanning?

Forskernes presentasjoner ble fulgt av en aktiv debatt om hvordan Sverige kan bruke denne kunnskapen, og Ibrahim Baylan 350pxshvilke tiltak som kreves. Ibrahim Baylan, socialdemokraternas talsperson i utdanningsspørsmål, har selv utenlandsk bakgrunn. Han mener at ulike morsmål ikke verdsettes på samme måte. – Man bygger inn en motstand mellom morsmålet og svensken, som egentlig ikke finnes, mente Baylan.

Maria Stockhaus (M) leder for Sveriges Kommuner och Landstings utbildningsberedning och kommunalråd i Sollentuna, mener det finnes kunnskap om viktigheten av morsmålsundervisning, men at det kan være vanskelig å organisere rekt praktisk. – Her synes jeg at man skal benytte seg av ny teknikk, sa Stockhaus, og pekte på fjernundervisning som et av flere verktøy for å organisere morsmålsundervisningen.

Utdanning står høyt på agendaen på flere arenaer i Sverige, og representanter fra Education for Tomorrow-programmet tok også del i Vetenskapsrådets Resultatdialog, Sveriges største arrangement innenfor utdanningsforskning 11.-12. november. Konferansen ble i år arrangert på Stockholms universitet, og 37 utdanningsvitenskapelige forskningsprosjekter ble presentert.

 

Hovedbilde: Fra venstre moderator Cecilia Garme, panel ved Sofia Jannati, Sveriges Elevkårer, Maria Stockhaus, Sveriges Kommuner och Landstings utbildningsberedning och kommunalråd i Sollentuna, Ibrahim Baylan, vice ordförande utbildningsutskottet, Anna-Karin Hedenskog, rektor ved modersmålenheten Malmö. Foto: Kaisa Vaahtera.
Bilde 2:
Thor André Skrefsrud, Högskolan i Hedmark, foto: Kaisa Vaahtera.
Bilde 3: Ibrahim Baylan, socialdemokraternas talsperson i utdanningsspørsmål. Foto: Sveriges Riksdag.


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her