Utlysning: 1,4 millioner til studier om kunnskap og innovasjon

01.12.2005
Nordisk Ministerråd utlyser midler til studier om kunnskap og innovasjon. I alt er det satt av over DKK 1,4 millioner til prosjektet, som er inndelt i fire delstudier.
Studiene skal gi grunnlag for politikkutforming på feltet, og søknadsfristen er 19. desember.

De fire delstudiene har ulik vinkling, men dreier seg alle om kunnskap og innovasjon:

• Studie 1: Samspillstrategier mellom forskning, høyere utdannelse og næringslivet – hvor står vi, hva virker? Komparativ studie mellom de nordiske land.
Budsjettramme: DKK 335.000

• Studie 2: Komparativ analyse af de nordiske lands systemer for kvalitetssikring indenfor højere uddannelser.
Budsjettramme: DKK 235.000

• Studie 3: Konsekvensene av å åpne nasjonale forskningsprogrammer på tvers av Norden – fordeler og ulemper, og hva er alternativomkostningene ved ikke å åpne?
Budsjettramme: DKK 535.000 (Forstudie: DKK 75.000)

• Studie 4: Lesefærdigheder i de nordiske land – hvordan forklares bl.a. konklusjonene fra Pisa-undersøkelsene?
Budsjettramme: DKK 335.000

Søknadsfrist er 19. desember.

Spørsmål om studiene kan rettes til:
• Rene Belsø, tlf.: +45.33960251; +45.29692951; rb@norden.org
• Kate Runeberg, tlf.: +45.33960383; +45.29692986; kr@norden.org

Les hele prosjektbeskrivelsen her
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her