Utlysning: 1,4 millioner til studier om kunnskap og innovasjon

01.12.2005
Nordisk Ministerråd utlyser midler til studier om kunnskap og innovasjon. I alt er det satt av over DKK 1,4 millioner til prosjektet, som er inndelt i fire delstudier.
Studiene skal gi grunnlag for politikkutforming på feltet, og søknadsfristen er 19. desember.

De fire delstudiene har ulik vinkling, men dreier seg alle om kunnskap og innovasjon:

• Studie 1: Samspillstrategier mellom forskning, høyere utdannelse og næringslivet – hvor står vi, hva virker? Komparativ studie mellom de nordiske land.
Budsjettramme: DKK 335.000

• Studie 2: Komparativ analyse af de nordiske lands systemer for kvalitetssikring indenfor højere uddannelser.
Budsjettramme: DKK 235.000

• Studie 3: Konsekvensene av å åpne nasjonale forskningsprogrammer på tvers av Norden – fordeler og ulemper, og hva er alternativomkostningene ved ikke å åpne?
Budsjettramme: DKK 535.000 (Forstudie: DKK 75.000)

• Studie 4: Lesefærdigheder i de nordiske land – hvordan forklares bl.a. konklusjonene fra Pisa-undersøkelsene?
Budsjettramme: DKK 335.000

Søknadsfrist er 19. desember.

Spørsmål om studiene kan rettes til:
• Rene Belsø, tlf.: +45.33960251; +45.29692951; rb@norden.org
• Kate Runeberg, tlf.: +45.33960383; +45.29692986; kr@norden.org

Les hele prosjektbeskrivelsen her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her