Utlysning: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”

Utlysning: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”

01.06.2017
NordForsk utlyser totalt 28,5 millioner NOK til forskningsprosjekter innen samfunnssikkerhet. Søknadsfrist er 20 september 2017.

Utlysningen er en del av NordForsks forskningsprogram om samfunnssikkerhet og har til hensikt å finansiere prosjekter som tar for seg forholdet mellom nordiske samfunnsmodeller og samfunnssikkerhet. Programmet vil prioritere sammenlignende studier - enten mellom nordiske land eller mellom de nordiske landene og resten av verden. Forskningsområder som vektlegges spesielt er:

  • Nordiske institusjoner og deres tilnærminger til sikkerhetstrusler som for eksempel ekstremisme.
  • Forholdet mellom aspekter ved nordiske styresett og robusthet med hensyn til samfunnssikkerhet.

Ett av kravene til prosjektene er at institusjoner i minst tre nordiske land er involvert.

Se fullstendig utlysningstekst

Lone Jessen - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lone Jessen
Seniorrådgiver
Work +47 901 98 037
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her