Utlysning av medel inom Toppforskningsinitiativet: ”Hållbara biobränslen”

15.10.2009
Idag, den 15:e oktober 2009, öppnas ett ny utlysning inom Toppforskningsinitiativet. Utlysningen ligger under delprogrammet ”Hållbara biobränslen”.
 Utlysning av medel inom Toppforskningsinitiativet: ”Hållbara biobränslen”
Utveckling, anpassning och spridning av kunskap kan ske på ett effektivt sätt när producenter och användare av ny teknologi och nya system samarbetar. Därför kan nordiska forskningsprojekt som har en stark användarinvolvering i utveckling och spridning av kunskap genom hela projektet bli tilldelade medel.

För att säkra en klar relevans för de nordiska länderna och de aktuella målgrupperna, kommer programmet exklusivt att fokusera och avgränsa de prioriterade aktiviteterna som följande:
• Råmaterial: Lignocellulosabaserat råmaterial som biomassa från skog och lantbruk inkluderande biprodukter och restprodukter
• Slutprodukt: Flytande och eller gasformiga biobränslen för transportsektorn

Projekten i programmet, som täcker hela teknologikedjan från råmaterial till slutprodukt, skall inrikta sig på hela eller specifika delar av följande:
• Biokemiska omvandlingsteknologier
• Termokemiska omvandlingsteknologier
• Nya kombinationer av ovan nämnda områden

Delprogrammets budget är 30 M NOK över fyra år. Alla projekt, med ett maximalt stöd på 10 M NOK per projekt, bör ha minimum 25 % egen eller programextern finansiering.

Sista ansökningsdag är den 15:e december 2009.

Läs full utlysningstext på engelska här

Gå till ansökningsformulär här

För mer information, besök Toppforskningsinitiativets hemsida eller kontakta programsekretariatet:

Mikael Forss
Nordic Energy Research,
mikael.forss@nordicenergy.net
Telefon: +358 400 498 497

Emma Petersson
Nordic Energy Research
emma.petersson@nordicenergy.net
Telefon: +47 9026 8446
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her