Søk støtte til prosjektetablering for Horisont 2020-søknader

Søk støtte til prosjektetablering for Horisont 2020-søknader

21.01.2016
NordForsk vil gi støtte til forberedelse av søknader til utvalgte utlysninger på samfunnssikkerhetsfeltet innenfor Horisont 2020. Søknadsfrist er 11. mars.

Forskergrupper fra institusjoner i minst to nordiske land, og minst ett land utenfor Norden, kan søke om støtte. Søknadsinstitusjonen skal være basert i et nordisk land. Utlysningen er åpen for alle, og begrenser seg ikke til forskere som allerede er inkludert i Nordisk program om samfunnssikkerhet.

Opptil ti prosjekter vil få tildelt maksimalt 100 000 NOK hver innenfor denne utlysningen.

Støtten skal brukes til utgifter i forbindelse med forberedelse og levering av søknader til en av følgende utlysninger på samfunnssikkerhetsfeltet innenfor Horisont 2020:

 

Les hele utlysningen her!

 

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her