Søk støtte til prosjektetablering for Horisont 2020-søknader

Søk støtte til prosjektetablering for Horisont 2020-søknader

21.01.2016
NordForsk vil gi støtte til forberedelse av søknader til utvalgte utlysninger på samfunnssikkerhetsfeltet innenfor Horisont 2020. Søknadsfrist er 11. mars.

Forskergrupper fra institusjoner i minst to nordiske land, og minst ett land utenfor Norden, kan søke om støtte. Søknadsinstitusjonen skal være basert i et nordisk land. Utlysningen er åpen for alle, og begrenser seg ikke til forskere som allerede er inkludert i Nordisk program om samfunnssikkerhet.

Opptil ti prosjekter vil få tildelt maksimalt 100 000 NOK hver innenfor denne utlysningen.

Støtten skal brukes til utgifter i forbindelse med forberedelse og levering av søknader til en av følgende utlysninger på samfunnssikkerhetsfeltet innenfor Horisont 2020:

 

Les hele utlysningen her!

 

 

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her