Utlysning av midler til forskerutdanning innen humaniora og samfunnsfag

13.02.2009
NordForsk utlyser øremerkede midler tilsvarende MNOK 3,6 til forskerutdanning innen humaniora og samfunnsfag innenfor utlysningene for forskerkurs og forskernettverk.
Søknader inviteres fra de tidligere nordiske forskerskolene i humaniora og samfunnsfag 2004-2008, og andre fremragende miljø for forskerutdanning innen humaniora og samfunnsfag som ønsker å organisere forskerkurs eller etablere forskernettverk med fokus på å utvikle felles forskerutdanningsaktiviteter.

Søknadsfrist:
Forskerkurs: 11.3.2009
Forskernettverk: 1.4.2009

Søknadskriterier: Se utlysning for forskerkurs 2009 og forskernettverk 2009, tilgjengelig på NordForsk Application Portal.

Kontaktpersoner ved NordForsks sekretariat:

Seniorrådgiver Harald Botha,
e-mail: harald.botha@nordforsk.org, telefon: +47 97 54 61 68

Seniorrådgiver Susanna Sepponen,
e-mail: susanna.sepponen@nordforsk.org, telefon: +47 99 41 77 20
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her