Utlysning: Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Utlysning: Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

08.04.2016
NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning forener krefter og lanserer en prosjektutlysning innen grønn vekst for å framskynde omstillingen mot et bærekraftig nordisk samfunn. Rundt 73 millioner norske kroner vil deles ut til de beste nordiske forsknings- og innovasjonsprosjektene.

De nordiske landene har forpliktet seg til ambisiøse klimamål fram mot 2050 med tanke på å utvikle energieffektive lavkarbonsamfunn. For å nå disse målene trenger vi omfattende grønn omstilling i alle områder av samfunnet og økonomien i Norden. Vi må promotere grønn økonomisk vekst, bærekraft og konkurransedyktighet i både offentlig og privat sektor.

De nordiske landene er kjent for fremragende forskning og ligger alltid blant de beste på innovasjonskåringer. Det gir regionen gode forutsetninger for å utvikle innovative løsninger og politiske råd for å møte mulighetene og utfordringene med å nå de nordiske klimamålene.

NordForsk, Nordisk Innovation og Nordisk energiforskning har derfor sammen lansert Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst. Programmet etterlyser de beste nordiske innovasjons- og forskningsprosjektene innen grønn vekst, med et totalt budsjett på 73 millioner norske kroner.

Vi oppfordrer spesielt til overordnede samarbeidsprosjekter som dekker både forskning og innovasjon. Utlysningen er delt i to moduler som ser etter prosjekter innen følgende tematiske områder:

  1. Samfunnsendringer og framtidsscenarier med fokus på bærekraftig regional utvikling (prosjekter ledet av en forskningsinstitusjon)
  2. Global konkurransekraft og katalysatorer for investeringer og innovasjon i nordiske bedrifter for å dra nytte av den pågående grønne omstillingen (prosjekter ledet av bedrifter eller industri)

Utlysningen tilbyr unike muligheter for forskere og innovatører fra alle de nordiske landene til å bygge på hverandres kompetanser og levere innovative løsninger og politiske råd med større gjennomslagskraft enn hva som kunne vært oppnådd på nasjonalt nivå.

Hele utlysningsteksten

Nyhetsbrev
Facebook