Utlysning: Eksplorative Workshops innen HumSam-området

22.05.2007
For å fremme utviklingen av nye og innovative forskningsområder og satsninger innen humaniora og samfunnsvitenskap i Norden gir NOS-HS og NordForsk støtte til eksplorative workshops i Norden. Søknadsfristen er 15. august 2007.
En eksplorativ workshop fokuserer på et bestemt tema og har et begrenset antall deltagere som inviteres til å delta i workshop-diskusjoner, på bakgrunn av sin faglige kompetanse.

NOS-HS (Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning) og NordForsk ønsker med denne støtteordningen å underbygge og styrke nordiske forskeres mulighet til å søke nordiske og internasjonale finansieringskilder og delta i internasjonale forskningsprogrammer. Overordnet målsetning er å styrke nordisk forsknings internasjonale konkurranseevne.

NOS-HS og NordForsk forventer å støtte inntil 16 workshops, som skal holdes i 2008.

Les fullstendig call-tekst og last ned søknadsskjema fra NOS-HS‘ hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her