Utlysning: Eksplorative Workshops innen HumSam-området

22.05.2007
For å fremme utviklingen av nye og innovative forskningsområder og satsninger innen humaniora og samfunnsvitenskap i Norden gir NOS-HS og NordForsk støtte til eksplorative workshops i Norden. Søknadsfristen er 15. august 2007.
En eksplorativ workshop fokuserer på et bestemt tema og har et begrenset antall deltagere som inviteres til å delta i workshop-diskusjoner, på bakgrunn av sin faglige kompetanse.

NOS-HS (Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning) og NordForsk ønsker med denne støtteordningen å underbygge og styrke nordiske forskeres mulighet til å søke nordiske og internasjonale finansieringskilder og delta i internasjonale forskningsprogrammer. Overordnet målsetning er å styrke nordisk forsknings internasjonale konkurranseevne.

NOS-HS og NordForsk forventer å støtte inntil 16 workshops, som skal holdes i 2008.

Les fullstendig call-tekst og last ned søknadsskjema fra NOS-HS‘ hjemmesider.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her