Utlysning fra Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ)

27.04.2015
NKJ utlyser midler til å arrangere konferanser, seminarer eller arbeidsmøter.
Utlysning fra Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ)

Foto: NordForsk/Terje Heiestad

Utlysningen har som mål å fremme nordisk forskning og innovasjon innenfor jorbruks- og matsektorene. Kvaliteten på aktivitetene det søkes om midler til skal sikres ved å benytte en vitenskapelig rådgivningskomité eller lignende.

Aktivitetene skal gjennomføres senest mars 2016 og søknadsfrist er 15. mai 2015.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her