Utlysning fra Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ)

27.04.2015
NKJ utlyser midler til å arrangere konferanser, seminarer eller arbeidsmøter.
Utlysning fra Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ)

Foto: NordForsk/Terje Heiestad

Utlysningen har som mål å fremme nordisk forskning og innovasjon innenfor jorbruks- og matsektorene. Kvaliteten på aktivitetene det søkes om midler til skal sikres ved å benytte en vitenskapelig rådgivningskomité eller lignende.

Aktivitetene skal gjennomføres senest mars 2016 og søknadsfrist er 15. mai 2015.

Nyhetsbrev
Facebook