Uttale seg til media?

21.06.2004
NorFAs nyeste initiativ innen kurs, mediatrening for forskerstudenter fra Norden og Baltikum, ble holdt i Helsingfors 10.-11. juni. Deltagerne skulle lære hvordan mediene arbeider og hvordan forskere skal få frem sitt budskap.
Kurset var lagt opp med både forelesninger og praktiske øvelser, og særlig de praktiske øvelsene ble satt pris på av de 15 deltagerne. Det var den erfarne rådgiveren Helena von Troil som var faglig ansvarlig for kurset, i samarbeid med journalistene Magnus Londen og Jari Mäkinen.

Flere av deltagerne trakk frem øvelsen om hvordan skrive pressemelding og de realistiske TV-intervjusituasjonene som spesielt nyttige. De konkrete rådene ble satt pris på, som f. eks hva du gjør når en journalist ringer deg uventet. Viktige momenter å huske når man er i kontakt med media, er for eksempel hvem journalisten er og hvem vedkommende representerer, å bli enige om betingelsene for intervjuet, huske at telefonsamtalen kan bli tatt opp på bånd, og si ifra om man vil sjekke intervjuet eller i det minste sitatene som skal brukes før saken trykkes eller sendes over eteren.

Deltageren Chiara Valentini, som holder på med en doktorgrad i kommunikasjon ved Jyväskyla Universitet, sier om kurset:
-Kurset fikk meg til å innse hvor viktig det er for en forsker å spre egne vitenskapelige resultater. På dette kurset kom profesjonelle journalister for å lære oss det grunnleggende i å fange medias interesse gjennom praktiske metoder. Jeg synes NorFA arrangerte et veldig nyttig kurs for oss forskerstudenter på en imøtekommende, men samtidig profesjonell måte.

Norbertas Skokauskas, PhD-kandidat i psykiatri ved Kaunas Medisinske Universitet i Litauen, sier:
-Jeg syntes kurset var veldig interessant. Min forskning dreier seg om ungdom og avhengighet, og dette temaet er media interessert i. Forelesningene og de praktiske øvelsene passet godt for meg. I tillegg kunne vi diskutere med profesjonelle journalister om media og forskning. Dette kurset var virkelig unikt og nyttig.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her