Værsgo – gratis viden til alle

Værsgo – gratis viden til alle

26.03.2014
Nordisk Ministerråds nye publikationsportal – norden.diva-portal.org - åbner i dag med omkring 3.000 nordiske publikationer. Her samler Ministerrådets sekretariatet og syv institutioner, bl.a. NordForsk fremover sine publikationer om Norden og nordiske forhold.

Bøger i papir og bind er smukke. Men man skal bevæge sig hen på et bibliotek for at læse dem. Her tilbyder internettet en helt anden fleksibilitet og åbenhed, særligt når det er gratis at downloade bøgerne. For at bidrage til at den viden, der produceres i og om Norden kan læses helt gratis og lettillængeligt, har NordForsk sammen med en stor del af resten af Nordisk Ministerråd nu besluttet at lægge alle egne publikationer ud i Open Access. Det kræver kun et klik.

NordForsks direktør Gunnel Gustafsson siger:

- Jag är väldigt glad för att den kunskap NordForsk producerar nu är gratis tillgänglig för alla intresserade. Ett exempel är NordForsks nyproducerade rapport Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators som nu ligger på  DiVA’s Open Access-portal. Rapporten omfattar publikationsaktiviteten hos 41 universitet och 23 universitetssjukhus och den kan vara intressant för ganska många. Jag ser fram emot att på sikt lägga resultaten av allt forskningsamarbete som NordForsk finansierar på DiVA-portalen. Det är bra att resultaten av de offentliga medel som NordForsk förvaltar kommer det offentliga tillgodo på ett mer lätttillgängligt sätt än tidigare. Att på detta sätt kunna sprida ny kunskap är en viktig sak.

 Gunnel Gustafsson 3 web, av T.Heiestad

Den helt nye bibliometri-rapport findes side om side med flere tusinde andre bøger, tidsskrifter, rapporter og arbejdspapirer om alt fra nordisk innovation og forskning til grænsehindringer og statistik om Norden.

 


Open Access

Den nye portal, der er udviklet af Uppsala universitetsbibliotek baseret på Open Source software, er virkeliggørelsen af, at Nordisk Ministerråds Generalsekretær Dagfinn Høybråten har godkendt et Open Access mandat.

Mandatet formulerer et krav om, at alle publikationer udgivet og finansieret af Ministerrådets sekretariat og institutioner fremover skal udgives Open Access, altså gratis download.

Dette skridt er taget for at øge tilgængeligheden til de mange hundrede publikationer som Ministerrådet totalt set udgiver hvert år samt for at sende et klart signal til omverden om, at vi i Norden i ord som i handling støtter demokratiske principper som åbenhed og lige adgang for alle.

Dagfinn Høybråten

- Nordisk Ministerråd er gjennom sine prosjekter og institusjoner sterkt engasjert i kunnskapsutvikling på bred front. Gjennom Open Access gjør vi bredden av den kunnskap vi frembringer åpent tilgjengelig og bidrar på den måten til et sterkere fundament for videre innovasjon både i og utenfor rammen av det nordiske samarbeidet, siger Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Ministerråd

 

Læs mere om NordForsks Open Access-publicering

 

Fakta

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers samarbejdsorgan med et årligt budget på knap 1 mia. danske kroner. Foruden et sekretariat placeret i København består Ministerrådet af 16 kontorer og institutioner, bl.a. NordForsk, foruden en lang række samarbejdsorganisationer. NordForsk er den største af disse institutioner.

Portalen: http://norden.diva-portal.org

Open Access mandat

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her