-Vancouverreglene modne for revidering

14.03.2006
I en presentasjon på et debattmøte om medforfattere i regi av de Forskningsetiske komiteer i Oslo 10. mars, etterlyste professor Magne Nylenna revidering av Vancouverreglene.
Vancouverreglene for medforfatterskap har blitt revidert mange ganger opp gjennom årene, men problemene er fortsatt der:
-Reglene følges fortsatt ikke. Ikke fordi de er ukjente eller uklare, men trolig fordi de er modne for revidering, sier Magne Nylenna.

Noe av hovedproblemet med medforfatterskap er i følge Nylenna at det har blitt en valuta mellom forskere. Man "betaler" hverandre gjennom å inkludere kollegaer i sine medforfatterlister, mens det reelle bidraget til artikkelen kan være lite. I følge siste versjon av Vancouverreglene skal medforfatterne kunne ta offentlig ansvar for innholdet og de skal ha bidratt vesentlig til ideen eller datainnsamlingen.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her