Vann på hjernen

30.05.2007
Forskere fra Nordic Centre of Excellence on Molecular Medicine har undersøkt hvordan man kan motvirke vannansamling i hjernen etter hodeskade eller hjerneslag. Oppdagelsene har åpnet for utviklingen av nye behandlingsmåter for slike pasienter. - Man kan blokkere for vannet med medisin, og vi har identifisert flere stoffer som ser lovende ut sier Professor Ole Petter Ottersen, koordinator for WIRED.
Etter hodeskader eller hjerneslag kan pasientens hjerne svulme opp på grunn av tilstrømming av vann. Vannet presser hardt på deler av hjernen slik at risikoen for å få varige mén eller i verste fall dø av tilstanden er overhengende.

Utviklingen av effektive metoder for å behandle denne tilstanden har gått langsomt på grunn av manglende informasjon om vannveiene inn i hjernen. Men nå har dyreeksperimenter utført av forskere ved det NordForsk-finansierte Nordic Centre of Excellence on Water Imbalance Related Disorders (WIRED) vist at vannet finner veien fra blodet og inn i hjernen via de såkalte aquaporin-4 kanalene. WIRED er ett av tre sentre under paraplyprosjektet Nordic Centre of Excellence on Molecular Medicine. Resultatene ble presentert på en prosjektkonferanse i København 29. mai 2007.

Forskningsresultatene ved senteret har åpnet for utviklingen av nye behandlingsmåter for pasienter med hodeskade og hjerneslag. ”Man kan blokkere for vannet med medisin, og vi har identifisert flere stoffer som ser lovende ut” sier Professor Ole Petter Ottersen, koordinator for WIRED.

Hjerneslag rammer nesten 100 000 pasienter årlig i Norden, og forbedrede behandlingsmetoder er sårt tiltrengt. Mye arbeid gjenstår imidlertid før WIREDs behandlingsmetode kan overføres til mennesker. Professor Ottersen anslår at det kan ta 10-15 år å utvikle et legemiddel.

Kunnskap om vanntransporten i hjernen og om vannkanaler i kroppen er imidlertid også relevant for andre pasientgrupper enn hjerneslagpasienter. Slik kunnskap kan lede til uviklingen av forbedrede behandlingsmetoder for pasienter med leversykdommer og migrene. Mer enn 10% av den nordiske befolkning lider av migrene, og forskere tror at tilstanden kan knyttes til forstyrrelser i vanntransporten i kroppen.

WIREDs imponerende forskningsresultater er muliggjort takket være de unike betingelser som Norden tilbyr for forskning innen molekylær medisin. Fordeler inkluderer omfattende pasient- og epidemiologi registre, biobanker, ensartede helsesystemer av høy kvalitet og en sterk tradisjon innen genetisk og biomedisinsk forskning.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her