Värmeböljor att vänta i Norden

28.03.2008
De nordiska länderna kommer att uppleva mer ihållande värmeböljor och regn i framtiden, visar en färsk rapport som är gjord av klimatforskningsinstitutet CICERO och konsultföretaget COWI för Nordiska ministerrådet.
 Värmeböljor att vänta i Norden
Målet med rapporten har varit att belysa de effekter som en uppvärmning på två grader fram till år 2100 kommer att innebära för Norden. Utredningen tar upp följderna av en temperaturstigning för bland annat havsnivån, jord- och skogsbruket, fiske, transport, turism och naturolyckor.

Det finns enligt undersökningen tecken på att antalet naturolyckor kommer att öka i Norden, bland annat översvämningar, svåra stormar och olika former av skred och ras.

Havsnivån förväntas inte stiga markant, men även en mindre stigning ökar risken för översvämningar i områden som tidigare betraktats som trygga. Temperaturstigningen kommer enligt rapporten att innebära ökade bestånd av vissa fiskarter, men samtidigt kan en del arter försvinna helt från vissa områden på grund av varmare vatten.

Klimatförändringarna kommer enligt rapporten även att ha vissa positiva konsekvenser. Kortare och mildare vintrar minskar energikonsumtionen medan varmare somrar gynnar turismen. Kraftigare nederbörd och vindar ökar möjligheterna för kraftproduktion samtidigt som ett mildare klimat och längre växtsäsonger främjar jord- och skogsbruket.

(www.norden.org)


Last ned rapporten Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming


Relaterte NordForsk-prosjekter:
NCoE-programmet: Global Change
The ARKUFO report: Nordiskt forskningssamarbete om klimatförändringar och dess konsekvenser i Arktis
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her