Veien til fremragende nordisk forskning

31.08.2007
Kvaliteten på nordisk forskning skal løftes til globalt toppnivå. Forskere, næringslivsrepresentanter og beslutningstakere fra hele Europa diskuterte hvordan, på en internasjonal konferanse om nordisk forskningspolitikk i Åbo 27-28 august 2007.
 Veien til fremragende nordisk forskning
Penger er ikke alt
Målsetningen er å skape flere eksellente forskningsmiljøer i Norden, som kan lokke unge forskere fra hele verden til vår region.

”God finansiering er naturligvis en forutsetning, men det skal mer til for å skape eksellent forskning”, påpeker Anneli Pauli. Pauli er tidligere styremedlem i NordForsk og nå viseadministrerende direktør ved EU-kommisjonens Joint Research Centre.

Forbedret veiledning
Pauli peker på dårlig veiledning av unge forskere som et viktig problem å løse; slik systemet fungerer i dag, klarer ikke universitetene å utnytte sitt gode studentmateriale til det fulle. ”Som regel har én professor ansvar for svært mange studenter. I Finland har man opplevd stor fremgang de senere årene, men fremgangen har kostet professorene og seniorforskerne dyrt. Strikken er i ferd med å bli strukket for langt”, mener Pauli.

Bygg ned byråkratiet!
Pauli mener også at de beste forskerne burde få mer støtte, slik at det kan bygges opp førsteklasses toppforskningssentre rundt disse individene. ”Toppforskningsenheter blir ikke til gjennom administrative beslutninger”, sier Pauli med henvisning til Finlands arbeid for å etablere et nytt innovasjonsuniversitet.

Det er også viktig å minimere byråkratiet og de gamle administrative systemene som vanskeliggjør samarbeid mellom forskningsinstitusjonene. Som eksempel nevner Pauli den ”middelalderske” fakultetsinndelingen. ”Altfor mye av de eksellente forskernes arbeidstid går til administrativt arbeid”, sier Pauli.

(Fritt oversatt fra finsk. Henri Hallman/ Turun Sanomat)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her