Vellykket kick-off for nye forskernettverk

19.10.2010
40 deltakere møtte opp da NordForsk arrangerte kick-off for de 37 nye forskernettverkene i Oslo 14.-15. oktober.
 Vellykket kick-off for nye forskernettverk
Kick-off for nye forskernettverk er en årlig begivenhet hvor prosjektledere eller andre representanter fra årets nye nettverk møtes for å bli bedre kjent med hverandre og NordForsk.

Forskere fra en lang rekke ulike fagområder møtes, og når disse presenterer sine nettverk, dreier det seg om alt fra læring i virtuelle miljøer til klimaforskning. Og hvordan er det å møte et titalls andre nettverksdeltakere som arbeider med helt andre fagområder?

- Det er vår erfaring at prosjektlederne har både nytte og stor glede av kick-offen, forteller Erlendur Helgason, seniorrådgiver i NordForsk og arrangør av den årlige kick-offen. - De blir kjent med NordForsk og får praktiske råd, men samtidig kommer de for å høre på kollegaer som forsker på noe de kanskje ikke visste eksisterte – det er faktisk inspirerende. De kommer også i kontakt med likesinnede og forskere fra sine egne institusjoner som kan være til gjensidig nytte på veien videre.

- Jeg har i løpet av disse dagene kommet i kontakt med andre nettverk som jeg gjerne kan tenke meg å samarbeide videre med, og det gir merverdi, fortalte Geir Helgesen, leder av nettverket ”Mapping the Mental Landscapes of Eurasia”, i sin presentasjon.Tekst og foto: Lisa H. Ekli
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her