Vellykket kick-off for nye forskernettverk

19.10.2010
40 deltakere møtte opp da NordForsk arrangerte kick-off for de 37 nye forskernettverkene i Oslo 14.-15. oktober.
 Vellykket kick-off for nye forskernettverk
Kick-off for nye forskernettverk er en årlig begivenhet hvor prosjektledere eller andre representanter fra årets nye nettverk møtes for å bli bedre kjent med hverandre og NordForsk.

Forskere fra en lang rekke ulike fagområder møtes, og når disse presenterer sine nettverk, dreier det seg om alt fra læring i virtuelle miljøer til klimaforskning. Og hvordan er det å møte et titalls andre nettverksdeltakere som arbeider med helt andre fagområder?

- Det er vår erfaring at prosjektlederne har både nytte og stor glede av kick-offen, forteller Erlendur Helgason, seniorrådgiver i NordForsk og arrangør av den årlige kick-offen. - De blir kjent med NordForsk og får praktiske råd, men samtidig kommer de for å høre på kollegaer som forsker på noe de kanskje ikke visste eksisterte – det er faktisk inspirerende. De kommer også i kontakt med likesinnede og forskere fra sine egne institusjoner som kan være til gjensidig nytte på veien videre.

- Jeg har i løpet av disse dagene kommet i kontakt med andre nettverk som jeg gjerne kan tenke meg å samarbeide videre med, og det gir merverdi, fortalte Geir Helgesen, leder av nettverket ”Mapping the Mental Landscapes of Eurasia”, i sin presentasjon.Tekst og foto: Lisa H. Ekli
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her