Vellykket NorFA-konferanse i Riga

14.05.2004
Konferansen Cooperation on Research Training in the Baltic Sea Area ble holdt i Riga 10. og 11. mai, og ble arrangert av NorFA og Nordisk Forskningspolitisk Råd. Under konferansen ble det pekt på flere behov, som postdoc-utdanning, mobilitet og flere NCoE.
Latvias nye utdanningsminister Juris Radzevics la vekt på regionens dynamiske utvikling da han åpnet NorFA og FPR-konferansen om forskningssamarbeid i Østersjøområdet. Ministeren sa også at han verdsetter støtten fra og samarbeidet med de nordiske land.

Nordisk Ministerråds generalsekretær Per Unckel sa i sin tale at konkurransen fra USA innen forskning gjør at de små landene i Europa må samarbeide for å kunne hevde seg. Han la også vekt på at forsknings- og innovasjonsområdene bør samarbeide nærmere for å gjøre de nordiske landene mer konkurransedyktige. Han mente at Gustav Björkstrands anbefalinger i hvitboken om forskning og innovasjon kanskje kunne utvides til å gjelde det nordisk-baltiske forskningsområdet, og at NorFA er en viktig aktør på dette området.

Under selve konferansen kom det blant annet frem at postdoktor-utdanning er et viktig område for alle landene i regionen, noe som også understøttes av politiske målsetninger i Europa, både gjennom Lisboa- og Barcelona-møtene og gjennom Bolognaprosessen. Et internasjonalt marked for intellektuelle resurser utvikles nå både på tilbuds- og etterspørselsiden, og det er behov for å standardisere og harmonisere "produktene"/forskerutdanningen i de forskjellige landene.

Det ble også pekt på behovet for mobilitet på den ene siden og frykten for brain drain på den annen, to sider av samme sak i streven etter et kunnskapsbasert samfunn i global målestokk. De praktiske hindrene for samarbeid ble også fremhevet, som ulike nasjonale systemer og kriteria, forskjellige finansieringssystemer, ulikt syn på status og sosiale forhold for forskere og byråkratiske barrierer.

Nye samarbeidsmetoder bør utvikles, og Nordic centres of excellence er en modell man kan satse videre på. Den mobiliserer hundrevis av mennesker for en relativt billig penge.

Innlegg fra konferansen kan lastes ned her:
Barbara M. Kehm: Reforming Doctoral Education in Europe
Kjetil Duvold: Networking or Splendid Isolation? The Conditions for Research Training in Lithuania
Kjetil Duvold: Additional tables
Anatoli Bourmistrov: Organization of research training: Comparison between Norway and Russia
Vladimir Zakrzhevsky: Peculiarities of Russian-Nordic academic exchanges
Vibeke Hein Olsen: Organisation of Research Training in Denmark. Nyttig link: Data om dansk forskeruddannelse
David E. Schindel: Trends in US Graduate Training: Beyond the Disciplinary Cores
Baiba Rivza: Research training system in Latvia
Vilhjalmur Ludviksson: Concluding remarks
Taneli Kolström: Network for Dendroecological and Dendrochronological Research in Northern Europe

Conference programme
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her