Vellykket utlysning for fellesnordisk bruk av forskningsinfrastruktur

14.09.2007
"Det er svært gledelig å se en så sterk interesse blant nordiske forskere for fellessatsninger på forskningsinfrastruktur”, sier NordForsk-direktør Liisa Hakamies-Blomqvist. 15. mai 2007 lyste NordForsk ut midler under et nytt program for fellesnordisk bruk av forskningsinfrastruktur. Forskerne i Norden har vist sterk interesse, og hele 54 søknader behandles nå i NordForsk.
 Vellykket utlysning for fellesnordisk bruk av forskningsinfrastruktur
”De fleste nordiske landene er nå i gang med å utvikle eller revidere strategier omkring forskningsinfrastruktur; og samtidig pågår det et viktig arbeid på dette området i EU, som for eksempel ESFRI-programmet”, sier Hakamies-Blomqvist. NordForsks infrastrukturprogram har som mål å optimalisere felles bruk av forskningsinfrastruktur i Norden, å øke samarbeidet om og tilgjengeligheten til eksisterende infrastruktur og å styrke utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet til bruk av avansert forskningsinfrastruktur. Det er også en målsetning at programmet skal optimalisere fellesnordisk deltagelse i planlegging og implementering av europeiske og internasjonale infrastrukturprosjekter.

Søknadsfristen for infrastrukturutlysningen var 4. september 2007. Med til sammen 54 innkomne søknader, regnes programmet som en stor suksess. ”Det store antall søknader som NordForsk har fått, signaliserer tydelig at forskerne ser nytten av å samle nordiske krefter på dette området. Det er svært gledelig”, kommenterer Liisa Hakamies-Blomqvist.

Prosjektene det søkes penger til, omfatter et stort antall nordiske forskere fra en rekke ulike fagdisipliner, og alle de fem nordiske landene er representert blant deltagende forskergrupper. Av hovedsøkerne er 21 finske og 14 svenske; 13 hovedsøkere kommer fra Norge og 6 fra Danmark. Søkerne kan vente svar på søknadene mot slutten av 2007.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her