Verdens største forskningsprogram tar form

15.02.2012
I København har EUs forsknings og innovasjonsministre diskutert det nye og offensive rammeprogrammet i EU, Horizon 2020 i det uformelle konkurranseevnerådsmøtet forrige uke. Med 80 milliarder euro i potten blir forskning og innovasjon en vesentlig ingrediens i EUs krisemedisin mot høy arbeidsledighet. Diskusjonene i København gir håp om at prosjektet kan bli et paradigmeskifte i EUs forskningssatsning.
Verdens største forskningsprogram tar form

Foto: Bjarke Ørsted, EU 2012.dk

FÅ DE GODE IDEENE UT I MARKEDET!

EU kommissær Máire Geoghegan-Quinn karakteriserte i desember krisen i Europa som en innovasjonskrise, og mente at det var viktig at arbeidet med Horizon 2020 skulle ha sterk fokus på innovasjonsbasert forskning og økt samspill mellom forskning og industri. En viktig diskusjon i den to dagers lange workshopen på Bella Centeret i København har derfor vært hvordan man skulle skape et grunnlag for godt industrielt lederskap og innovasjonskraft. På seminaret vektla ministerene at det er viktig ikke å miste det langsiktige perspektivet av syne når situasjonen i Europa er såpass prekær.

- Man er nødt til å huske på at det her ikke bare handler om forskning, men om å skape arbeidsplasser til de unge i morgendagens Europa, sier den danske ministeren for innovasjon og videregående utdannelser, Morten Østergaard. Utfordringen blir å omsette forskning til faktiske arbeidsplasser.

ET RADIKALT OPPGJØR MED BYRÅKRATIET I EU

EU har lenge vært kritisert for å ha et rigid og byråkratisk system i forskningsprogrammene.  EU kommissær Máire Geoghegan-Quinn ser med uro på at mange europeiske forskertalenter gjør karriere i USA, og ønsker å stoppe hjerneflukten ved å gjøre forskningsprogrammer i Europa mer attraktiv

- I Horizon 2020 tar man et radikalt oppgjør med byråkratiet som har vært et hinder for at virksomheter har benyttet seg av programmene, og dette vil være en av de store utfordringene gruppen må hanskes med, mener Østergaard. En forenkling av forskningsprogrammene vil være et veldig kjærkomment tiltak for å stimulere til forskning og innovasjon, mente mange av deltakerne.

Med den innledende samlingen i København er grunnlaget lagt for et godt samarbeid. Nå gjenstår det harde arbeidet.

– Jeg håper, ministrene vil fortsette i samme, konstruktive ånd, som de har utvist de seneste dagene, og det er nødvendig med stor politisk oppmerksomhet hvis det skal lykkes, sier Morten Østergaard. Det danske EU-formannskapet tar sikte på å oppnå enighet om det endelige innholdet i programmet skal i slutten av mai.

Les mer om Horizon 2020 her

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her