Vi søker jurist til Nordisk Senter

09.11.2012
Nordisk senter består av Nordforsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning. Organisasjonene er samlokalisert i Oslo og er underlagt Nordisk Ministerråd.

Som jurist på Nordisk senter vil du få ansvar for å kvalitetssikre våre kontrakter og avtaler og våre prosesser omkring offentlige anskaffelser. I tillegg vil du jobbe med EU-prosjekter og noe arbeidsrett.

Les hele stillingsannonsen her.

Nyhetsbrev
Facebook