Vi vet ikke hva vi gjør. Og det vet vi

Professor Torben R. Christensen og tekniker Ken Hill ved en målestasjon i Kobbefjorden ved Nuuk på Grønland. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Vi vet ikke hva vi gjør. Og det vet vi

16.01.2014
Etter en av de varmeste desembermånedene på hundre år, spør mange innbyggere i Norden seg om det er klimaendringene vi nå ser effektene av. - Klimasystemet er som en sammenhengende motor, sier klimaforsker i Toppforskningsinitiativet Torben R. Christensen, - den har noen vitale deler som vi skrur på uten å vite hvordan motoren fungerer.

Da FNs klimapanel (IPCC) la fram sin femte hovedrapport i september 2013, ble det slått fast at klimaendringene er menneskeskapte og at vi må forvente at de fortsetter å påvirke den verden vi lever i. Flere datakilder er blitt analysert, modellene er blitt bedre og klimakunnskapen er blitt enda mer sikker. Blant de som har bidratt til dette, er Toppforskningsinitiativets NCoE DEFROST, med professor Torben R. Christensen ved Lunds universitet i spissen.

For å bidra til å øke kunnskap om klimaendringene, bringer DEFROST sammen en rekke forskere fra ulike fagområder for å stille de samme spørsmålene fra ulike vinkler. Noen forskere arbeider på tundraen, noen med is og havis, andre befinner seg mest i laboratorier, mens noen stort sett sitter foran PC-en på kontoret.

Noen av feltene har tradisjonelt hatt lite med hverandre å gjøre, som f.eks. forskere som arbeider med havis og forskere som arbeider på land. De som tidligere snakket "ulike språk", samarbeider nå for å finne felles svar. For i likhet med klimasystemene, er alle deler avhengige av hverandre. - Alle de prosessene vi jobber med er sterke komponenter i klimasystemet, forklarer Christensen. - Hvis man endrer bare én liten del, vil det gi en kraftig påvirkning på hele klimasystemet. Vi må ikke være redde for å spørre hverandre!

 

Les hele intervjuet med Torben R. Christensen i siste utgave av NordForsk magasin!

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her