Vil bli kvitt europeisk paradoks

19.10.2006
I den offisielle konklusjonen etter konferansen Investing in Research and Innovation heter det at "the European Paradox must be overcome". Paradokset går ut på at Europa ikke i stor grad klarer å omdanne forskningsresultater til globalt konkurransedyktige produkter.
Konferansen, som ble arrangert av Nordisk Ministerråd med blant andre NordForsk i samarbeid med EU-kommisjonen, ble arrangert i København mellom 16. og 18. oktober 2006. I konklusjonen sier arrangørene at gapet mellom forskningen og anvendelsen av den er stort, og at de to sidene ikke kan bli betraktet som adskilte lenger. "Vi må styrke forbindelsene mellom utdanning, forskning og innovasjon", heter det.

Nå skal talentene pleies, og forskerkarrieren styrkes i hele Europa. Det er viktig at forskerne får de samme rettighetene og pliktene overalt hvor de måtte arbeide i Europa. Slik skal Europa utnytte det potensialet, også det økonomiske, som ligger i forskningen.

The Copenhagen Conference conclusions skal legges ut på konferansens hjemmesider, www.n-iri.org.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her