Vil forene det beste av finsk og japansk forskning

15.05.2006
- Japan er ett av de landene vi prioriterer i våre internasjonale aktiviteter, sier Dr Anneli Pauli, overdirektør for forskning i Finlands Akademi. Hun forteller at Akademiets hovedmål i Japan-samarbeidet er å styrke samarbeidet på spissforskningsnivå, å finansiere enda flere prosjekter og å identifisere spesielt viktige tematiske områder.
Til Finlands Akademi-organet ProAcademia sier Anneli Pauli at de også tenker fremover:
- Vi tror at samarbeid i forskning og kunnskapsproduksjon også skaper en solid basis for teknologisk og kommersielt samarbeid. Drivkraften vår er å forene de beste finske og japanske forskerne.

I et samarbeidsprogram med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) har Finlands Akademi allerede finansiert to forskningsprosjekter av høy kvalitet.
- Det er livsviktig at genuint samarbeid oppstår mellom forskere som driver innen samme område, og at forskerteamene kompletterer hverandre. Dessuten er det viktig at samarbeidet muliggjør forskermobilitet begge veier, påpeker Anneli Pauli.

Anneli Pauli er nestleder i NordForsks styre.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her