Virtuell forskarskola på gång i Norden

02.04.2001
Norden är idag internationellt sett ett viktigt IT-område. Det gäller såväl inom forskning och utveckling som inom produktion. Men många av forskningsinstituten är relativt små och samarbetet mellan dem bristfälligt. Det är här som nätverket Nordic Interactive kommer in i bilden.

Norden är idag internationellt sett ett viktigt IT-område. Det gäller såväl inom forskning och utveckling som inom produktion. Men många av forskningsinstituten är relativt små och samarbetet mellan dem bristfälligt. Det är här som nätverket Nordic Interactive kommer in i bilden.

Nordic Interactive stödjer forskning, utveckling och utbildning inom området interaktiv digital teknik. Nätverket främjar också kontakterna mellan forskare samt mellan näringsliv och forskare. Vad är då interaktiv digital teknik ?

»Det är tekniken bakom de medier där konsumenten är aktiv och själv kan styra mediet», säger professor Kaj Grönbæk vid institutionen för datavetenskap och intermedia på Aarhus universitet. »Ett gemensamt begrepp för detta är multimedia, där det ryms web-teknik, internet, CD-rom, DVD, virtual reality samt interaktiv TV.»

»Den interaktiva tekniken kommer framöver att få allt större betydelse inom undervisningssektorn. En rad universitet i USA erbjuder idag internetbaserade kurser för studenterna. Danmark är på gång att starta virtuella universitet, där studenten kan sitta var som helst i världen och studera.»

»Det är viktigt att man i dessa sammahang inte ger avkall på den akademiska kvaliteten. Den virtuella tekniken passar idag bäst till färdighetsorienterade ämnen, dvs där man ska lära sig en bestämd teknik», säger Kaj Grönbæk.

Nordic Interactive, som stöds av Nordisk Industrifond, har en hög aktivitetsnivå och arrangerar seminarier, workshops, konferenser, utställningar m m. I oktober i år hålls den första interaktiva konferensen i Nordic Interactives regi i Köpenhamn. Tre olika grupper kan bli medlemmar i Nordic Interactive: personer som forskar inom interaktiv digital teknik, institutioner och universitet samt företag med forskning och utveckling inom dessa områden.

»Den pågående IT-utvecklingen är så starkt påverkad av USA att vi ibland glömmer att tala med våra grannar», säger Lise Bollhorn, som är chef för Nordic Interactive. »Faktum är att vi i den nordiska länderna har världsledande experter och mycket talangfulla människor som kan göra förvånansvärda saker tillsammans. Detta är vad Nordic Interactive handlar om».

Ett av de första stora resultaten av det nordiska samarbetet inom interaktiv digital teknik är bildandet av forskarnätverket Nordic Interactive Research School (NIRES). Nätverket, som leds av Kaj Grönbæk, arrangerar en gång om året en veckolång forskarutbildningskurs för doktorander. NIRES, som stöds av NorFA, samarbetar med Nordic Interactive.

NIRES syfte är att utnyttja de existerande resurser och den kompetens som finns inom Nordic Interactive för att göra det möjligt för forskare att utbyta kunskaper och erfarenheter. Målet för NIRES är etablera en nordisk virtuell forskningsskola inom området interaktiv digital teknik. Skolan ska inte bara vara attraktiv för nordiska studenter, utan även vara internationellt erkänd.

NIRES har efter maj i år ordnat forskarkurser i samtliga nordiska länder utom Island. I maj hålls för första gången en kurs i Oslo. Föreläsarna kommer både från och utanför Norden. Kurserna är populära och rymmer varje gång mellan 25 och 40 elever.

För ytterligare information: www.nordic-interactive.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her